Workshop om “Unge på offentlige arealer”

Alle kommuner har i forskellig grad udfordringer med unge der opholder sig på og fester på offentlige arealer, strande, bålpladser mv.

Festerne på offentlige arealer har altid fundet sted, og billedet af, at unge mødes på stranden med den smukke udsigt, drikker en øl, holder kæresten i hånden medens der bliver spillet lidt på en guitar – er vel et drømmescenarie for et godt ungdomsliv.

Desværre bliver det ikke altid ved dette glansbillede, og naboer, forældre, kommunale oprydningshold mv. oplever ofte at festerne ledsages af hærværk, knuste flasker, støjende adfærd og anden utryghed.

Udfordringen går derfor på:

Hvordan kan vi påvirke de unges adfærd i en retning, hvor

  • flere opfører sig, så adfærden ikke bliver til gene for andre
  • flere rydder op efter sig selv og andre
  • flere har en positiv alkoholkultur
  • flere behandler området, ting og værdier ordentligt

 

SSP-Samrådet, Det kriminalpræventive Råd og Rigspolitiets Nationale Forebyggelses Center arrangerer derfor en workshop der kan sikre vidensdeling om og inspiration til, hvordan man kan arbejde med at påvirke unges adfærd lokalt og ikke mindst give den enkelte kommune et stærkt afsæt til selv at arbejde videre.

Udfordringen i kommunen kan også vise sig at dreje sig om at få lokalsamfundet til at acceptere og tolerere de unges adfærd på offentlige arealer. Denne vinkel vil vi workshoppen derfor også belyse.

Kolding Uddannelsescenter - Ågade 27 - 6000 - Kolding