Fremtidens styring af sundhedsvæsnet

Sundhedsvæsenet har taget hul på den helt store omstilling. Produktivitetskravet og aktivitetspuljen er væk. Fremtidens styring handler om det sammenhængende, det nære og det værdifulde.

 


Men hvordan vil omstillingen påvirke regionernes økonomi? Deres samspil med kommuner, almen praksis og de private virksomheder? Udvikling og køb af ny teknologi? Og personalet på sygehusene og den enkelte patient?

 

 

Alt det og mere kan du høre om til Danske Regioners økonomi- og styringsseminar (RØST) den 22.-23. november 2018 i Århus.

 

Seminaret forløber over to dage, hvor du kan høre de fremmeste eksperter, politikere og praktikeres bud på, hvordan omstillingen bliver en succes. 

 

 

Første dag

Seminarets første dag henvender sig til politikere, embedsmænd og andre som arbejder med politik, økonomi og styring i sundhedsvæsenet. For eksempel i ministerier, styrelser, fagorganisationer og lignende. Dagen vil bl.a. indeholde debatter og bud fra eksperter og politikere på:

 

  • Hvordan hospitaler, kommuner og almen praksis bedst understøtter hinanden i at skabe sammenhængende sundhed for patienterne
  • Hvordan vi sikrer et effektivt og bæredygtigt sundhedsvæsen – også i fremtiden
  • Hvad sammenhængsreformen og regeringens kommende sundhedsreform vil betyde for sundhedsvæsenet

 

Pris 1.dag: 

1.795 kr. - tilkøb af middag for 400 kr.  

 

 

Anden dag

Seminarets anden dag henvender sig især til personer, som arbejder med økonomi, styring og planlægning på hospitaler, regionshuse og i resten af sundhedsvæsenet.  Anden dagen vil have fokus på vidensdeling og inspiration gennem cases fra regioner, kommuner og staten. Dagen vil have en mere praktisk vinkel på arbejdet med nye tendenser og tiltag inden for styring og økonomi. Den vil bestå af parallelle sessioner, så du kan tilmelde dig de sessioner, du synes er mest interessante.

 

Du kan bl.a. høre mere om: 

 

  • Hvordan regionerne i praksis vil implementere nærhedsfinansering
  • Hvordan regionerne vil bruge værdibaseret indkøb til at reducere totalomkostninger, skabe sammenhæng og øget kvalitet
  • Hvordan regionerne skaber effektiviseringer gennem kapacitetsanvendelse, anlægsinvesteringer og offentlig-privat samarbejde.

  

 

Pris 2. dag:

1.795 kr. 

 

 

Pris begge dage inkl. middag:

2.995 kr. 

 

 

 

 

 

Ved spørgsmål angående tilmelding kontakt Camilla Kristensen på tlf. 3529 8407 eller ckr@regioner.dk

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 København Ø. - T 3529 8407 - ckr@regioner.dk