Invitation til opkvalificering - "Flere skal med"

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer hermed ledere og medarbejdere til spændende og lærerige dage om, hvordan der i dagligdagen kan arbejdes med at få flere borgere i målgruppen for ”Flere Skal Med”-projektet i job.

 

Der udbydes følgende forløb for medarbejdere:

 

 

 

 

Der udbydes følgende forløb for ledere:

 

 

Opkvalificeringstilbuddet stilles gratis til rådighed for alle kommuner, uanset om de deltager i projektet ”Flere Skal Med” eller ej. 

 

På forløbene sættes der særlig fokus på:

  • Hvordan ledere og medarbejdere får omsat den nye forskningsbaserede viden fra Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) om betydningen af troen på borgerne til praksis i dialogen med og indsatsen for borgerne.
  • Hvordan medarbejderne kan arbejde med ordinære løntimer kombineret med virksomhedsrettede tilbud, herunder hvordan der kan arbejdes med ordinære løntimer og progression mod job fra dag 1 i den virksomhedsrettede indsats.

Der udbydes et to-dagslederforløb og et tre-dags medarbejderforløb. Imellem de enkelte undervisningsdage vil der være en opgave, som deltagerne arbejder med hjemme i praksis. Under fanerne "Medarbejderforløb" og "Lederforløb" kan der ses mere information omkring forløbenes indhold. Dette vil løbende blive opdateret.

 

Fælles for forløbene er fokus på det mindset, der ligger i ”Flere Skal Med” og i de konkrete redskaber og metoder, der skal klæde ledere og medarbejdere på ift. at lykkes med projektet.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt konsulentfirmaet mploy a/s om at forberede og afvikle forløbene i samarbejde med Væksthusets Forskningsenhed og Professionsskolen Metropol.

 

Undervisningsdage og tidspunkter:

Der afvikles i alt 12 forløb for medarbejdere og 9 forløb for ledere. Forløbene er fordelt i landet og afvikles fra december 2017 til april 2018. Der kan frit vælges mellem de udbudte forløb, men det er ikke muligt at sammensætte et forløb på tværs af holdene. 

 

Om tilmelding

Deltagelse i lederforløbet og medarbejderforløbet er gratis. Der er dog et begrænset antal pladser pr. kommune. Under fanen "Pladser pr. kommune" kan I se, hvor mange ledere og medarbejdere hver kommune kan tilmelde. Pladserne er fordelt med udgangspunkt i kommunernes målgruppe for projekt ”Flere skal med”, og alle kommuner har minimum 4 pladser på medarbejderforløbet og minimum 2 pladser på lederforløbet.

 

I det omfang der er kommuner som ikke gør brug af pladserne, vil der blive åbnet mulighed for at tilmelde yderligere deltagere. Hvis din kommune har et ønske om flere pladser på forløbene, bedes I rette henvendelse til mploy på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Tilmelding af medarbejdere og ledere sker under fanen "Tilmelding". Vi vil bede om én samlet tilbagemelding på, hvem der deltager fra dit jobcenter, det er således ikke muligt for de enkelte medarbejdere og ledere at tilmelde sig individuelt. 

 

Spørgsmål til tilmelding mv. kan rettes til nedenstående:

 

Konsulent Sabrina Lillie, 20936339, sal@mploy.dk

Chef for intern udvikling og administration Line Bjørg Jensen, 28148065, lbj@mploy.dk

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Mploy a/s, Gothersgade 103, st., 1123 København K, Tlf. 32979787, Email. mploy@mploy.dk, www.mploy.dk