Overbygningskursus i idrætsmedicin AFLYST

Dette overbygningskursus er for dig, som har de grundlæggende undersøgelsesteknikker på plads.

 

Kursets hovedformål er at opøve det kliniske ræsonnement og mønstergenkendelsen af de hyppigste sportsskader, som de præsenterer sig i almen praksis. De almindeligste skader - såvel akutte som belastningsmæssige - skadesmekanismer samt skadesforebyggelse indenfor de store sportsgrene vil blive gennemgået. Kurset indeholder en række konkrete øvelser og tests, som du kan anvende i forbindelse med udredning, diagnosticering, behandling og rehabilitering af skaderne.

 

De grundlæggende undersøgelsesteknikker forudsættes kendt, så hovedvægten vil ligge på udredning, diagnosticering (herunder også kliniske tests og undersøgelse), behandling og rehabilitering af skaderne. Enkle genoptræningsøvelser vil blive introduceret.

 

Herudover vil almene træningsfysiologiske aspekter blive berørt, og med udgangspunkt i de større idrætsgrene gennemgås idrætsspecifik kravanalyse og belastningsprofil. Endvidere vil relevante tests og træningsmetoder (styrketræning, kredsløbstræning, intensitet, mængde og metoder) blive gennemgået.

Endelig er gennemgang af udvalgte myter, fakta om kosttilskud og ernæring til idrætsudøvere på programmet. Vægten vil generelt ligge på motionsidrætten, men fysiske og mentale krav og forberedelser til eliteidræt vil også blive berørt.

 

Der forventes stor deltageraktivitet, og du skal være parat til at øve de kliniske tests på dine medkursister.

  

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Henrik Rømer, alment praktiserende læge

Marianne Nexmann, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

27. marts - 3. april 2020

La Santa, Lanzarote

 

Tilmeldingsfrist

27. september 2019

 

Pris

Kr. 17.600 + rejse og ophold på fra ca. kr. 12.000.

Prisen inkluderer kursusmateriale, morgenmad, kaffe/vand i lokalet og en afslutningsmiddag incl. vin/kaffe.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134