Pædiatri for praktiserende læger

På dette kursus i pædiatri vil du komme omkring det syge barn samt gennemgå barnets normale udvikling. Du vil få en allround opdatering inden for børneundersøgelser, astma, børnepsykiatri, børneneurologi, obstipation, enuresis, børneortopædi, vækst og pubertet og socialpædiatri. Der bliver rig mulighed for undervejs at gå i dialog med underviserne - og de øvrige kursister.

 

Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at diagnosticere og behandle flest mulige af barnealderens sygdomme i almen praksis samt at foretage en god og korrekt visitation til speciallæge og hospital.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis til 2 dages refusion samt 2 dage under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 4 dage.

 

Målgruppe

Kurset er for alment praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Søren Wichmand, alm. praktiserende læge

 

Tid & sted

Den 26. - 29. november 2019, Kongebrogården, Middelfart

NB! Er ændret i forhold til tidligere annonceret dato

 

Tilmeldingsfrist

19. september 2019

Internatkursus - overnatning er incl.

 

Pris

Kr. 17.000PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134