Problemløsende samtaleterapi

Kursets formål er at sætte kursisten i stand til at lære patienten effektiv problemløsning.

 

Problemløsende samtaleterapi (PST) er et effektivt og evidensbaseret dialogværktøj tilpasset hverdagen i almen praksis. Metoden er baseret på en patientcentreret tilgang, hvor lægen indtager en faciliterende og coachende rolle baseret på fælles beslutningstagning, problemløsning og adfærdsmæssig aktivering.

 

På kurset lærer du hvordan du med succes kan bruge metoden i din kliniske hverdag.

 

Nedenstående er udpluk fra PST-rapporten:

 

”Men fordi vi sidder i den her position og snakker med 20-30 patienter om dagen, så opnår man en evne til at snakke med folk. Der er vi nok blevet mere konkrete [med PST] og jeg tror helt klart han har haft gavn af metoden – og jeg har gjort meget ud af, at det er metoden han skal lære og bruge den i andre sammenhænge. Det tror jeg, han kommer til at gøre”.

 

”Mange af de samtaler man ellers har, det er sådan noget med, de der støttende samtaler. Men hvad er målet med det? Hvor vil jeg hen i det her? Det har jeg førhen haft svært ved. Hvor vil jeg hen med de her samtaler? Det ved jeg jo ikke inden. Hér, der ved jeg i løbet af ganske kort tid i samtalen, at det er dér vi skal hen. Det er da en befrielse at vide, hvor vi skal hen i det. Det er den store fordel”.

 

”PST æder langt mindre af mit overskud. Jeg er jo langt mindre på. Ved en gammeldags samtale har man meget mere fat i, hvad har man inde i sig selv, som man skal give af. Man er meget mere brugt efter sådan en samtalebehandling. Ved det her er jeg jo egentlig ikke på. Der skal jeg bare holde styr på, hvor patienten er henne. Langt mindre belastende”.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dages refusion: Ialt 2 dage

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Anette Fischer Pedersen, psykolog

Mette Lund Jensen, psykolog

 

Kursusledere

Kaj Sparle Christensen, alm. praktiserende læge, ph.d.

 

Tid

28. - 29. marts 2019,  Comwell Kellers Park, Vejle (internatkursus - overnatning er incl.)

 

Tilmeldingsfrist

20. februar 2019

 

Pris

Kr. 8.200PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134