Progression i dit fagteam i dansk - Korsør

Konferencen vil have fokus på, hvordan man som dansklærer kan arbejde med den røde tråd i skriftlig fremstilling fra 1.-9. klasse for at fremme og understøtte elevernes fremstillingskompetence.

 

Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og workshops, hvor vi med udgangspunkt i fagteamsamarbejde har fokus på, hvordan man kan arbejde i fagteam for at understøtte elevernes progression i det skriftlige arbejde.

 

Eksempler på indhold i workshop:

  • Virkningsfuld skrivedidaktik
  • Arbejdet med teksttyper og progression i dansk i dit fagteam
  • Data i skriftligt arbejde og virkningsfuld feedback
  • Informationssøgning og kildekritisk kompetence fra 1.-9. klasse som en del af skrivekompetencen.

 

Comwell Korsør - Ørnumvej 6 - 4220 Korsør - Tlf. 58 35 01 10 - www.comwell.dk