Digital Råstofkonference

Hvordan skaber vi en mere ansvarlig råstofforsyning i Danmark?

 

Deltag i Digital konference den 26. januar 2021 fra kl. 9-12

Forbruget af råstoffer i Danmark er et af de højeste i Europa målt per indbygger. Materialer som sand, grus og sten indgår i byggematerialer, og i fundamenterne til veje, havne og bygninger. Selvom vi stadig har råstoffer til rådighed i Danmark, er der mange konflikter forbundet med at indvinde dem. Både på kort og på langt sigt, lokalt, regionalt og nationalt. Derfor er der brug for politiske initiativer målrettet de udfordringer, vi har på råstofområdet i Danmark.

 

Tirsdag den 26. januar fra kl. 9-12 afholdes en digital konference om bæredygtig råstofforsyning hos Danske Regioner. Konferencen skulle oprindeligt være afholdt i Fællessalen, men det er desværre ikke muligt grundet covid-19 restriktionerne på Christiansborg.

 

På konferencen tager vi fat på de mange problematikker, der er omkring råstofindvinding i Danmark. Både i forhold til sikre en bedre udnyttelse og genanvendelse af f.eks. sand, grus og sten, men også i forhold til de påvirkninger råstofindvindingen kan have på de områder, hvor råstofferne indvindes. Undervejs på konferencen får vi både faglige og politiske indspark til, hvordan råstofområdet kan gøres mere bæredygtig i fremtiden. Konferencen afsluttes med en paneldebat mellem relevante ordførerskaber inden for miljø, klima, transport og erhverv på tværs af politiske partier. Panelet skal drøfte rammerne for planlægning og anvendelse af vores fælles råstofressourcer i fremtiden.

 

Målgruppe

Konferencen er målrettet Christiansborg-politikere inden for miljø, klima, transport og erhverv samt øvrige beslutningstagere i kommuner og regioner, aktører i byggebranchen og affaldssektoren samt rådgivere og forskningsverdenen.

 

Arrangører

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Danske Regioner, Dansk Industri, Danske Råstoffer og kommunerne Kalundborg, Roskilde og Sorø.

 

Praktisk info

Grundet covid-19 vil muligheden for deltagelse fysisk være stærkt begrænset. Deltagelse virtuelt er gratis og der sendes et mødelink ud til de tilmeldte forud for konferencen

Bidrag til konference
Konferencen styres af moderator Mette Walsted Vestergaard og der vil være mulighed for at indsende spørgsmål via en åben chat under konferencen til oplægsholdere og politikere. Indkomne spørgsmål vil i den grad, det er muligt, blive taget op af moderator.

Link til Live streaming

Du har mullighed for at følge konfererencen live her: https://danskeregioner.evenzu.com/stream/rsk

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 - København Ø - 35298100 - regioner@regioner.dk