Rådet for Etniske Minoriteters Repræsentantskabsmøde 2019

Her kan du tilmelde medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteters Repræsentantskab til det årlige møde.

 

Temaet for mødet vil være KVALIFICERING AF DET NYE RÅDS FOKUSPUNKTER, særligt med henblik på medlemmernes input. Se nærmere i invitationen under fanebladet ”Invitation”.

 

Hvis et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at deltage i mødet kan en suppleant deltage. Repræsentantskabsmedlemmer, som er forhindrede i at deltage, bør hurtigst muligt opfordre suppleanten til at deltage i mødet.

 

Tid og sted:

Lørdag den 21. september 2019 kl. 10.00 - 16.00

Scandic Bygholm Park Hotel, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

 

Tilmeldingsfristen er den 10. september 2019

 

Med venlig hilsen

Rådet for Etniske Minoriteter