Sårdiagnostik og behandling AFLYST

Kurset er arrangeret af PLO-E og Dansk Selskab for Sårheling (DSFS - www.saar.dk)

 

Formål

Kurset skal styrke din evne til visitation, diagnoticering og behandling af patienter med kroniske sår, og styrke samarbejdet med patient og pårørende samt regionale og kommunale samarbejdspartnere.

 

Indhold og emner

Medicinske færdigheder og viden

- kendskab til sårhelingsprocessens forskellige faser

- praktisk sårbehandling

  debridering, principper for fugtig sårbebandling (sårbehandingsprodukter), undertryksbehandling, antibiotica

- kurativ og palliativ sårbehandling 

- kendskab til forskellige sårtyper /årsagen til sår

  ischæmiske sår, venøse sår, fodsår hos diabetikere (charcot neuroarthropati), decubitus, cancersår samt specielle  

  sår: Vasculit sår, pyoerma gangrenosum

- Kompressionsbehandling

  Valg af kompressions-former, behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne, erysipelas, tilskud (Serviceloven -

  varig lidelse)

 

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

- samarbejde og kommunikation med hjemmepleje og sekundær sektor (MDT-team)

- Telemedicinsk Sårvurdering (www.pleje.net)

 

Forhold omkring organisation

- Intern organisering og arbejds- kompetencefordeling mellem læge og sygeplejerske i praksis.

 

Implementering

Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelse med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion: Ialt 1 dag

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eskild Henneberg, overlæge, sårsektionen, ordopædkirurgisk afd., RH Holstebro

 

Kursusledere

Thomas Mosgaard, alment praktiserende læge, efterudd.vejleder Region Midt

 

Tid

Kurset den 29. januar 2019 er aflyst

 PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134