Konferencen Safe Spaces // The conference Safe Spaces

RF Experience og KIBO Sikrings internationale søsterselskab Mobile Gate Security inviterer til en international konference, som vil sætte fokus på, hvordan du skaber tryggere rammer i offentlige rum.

 

Konferencen afholdes i Roskilde og vil blive gæstet af internationalt anerkendte foredragsholdere. Efter foredragene inviterer alle foredragsholdere til en fælles paneldiskussion. Der vil derudover være messeaktiviteter og 'Live testing' af sikringsløsninger.

 

Der vil være mulighed for at deltage i en netværksmiddag (tilvalg) efter dagens program.

 

//

 

RF Experience and KIBO Sikring's international sister company Mobil Gate Security invite you to an international conference focusing on how to create a safe atmosphere in public surroundings.

 

The conference takes place in Roskilde and will be joined by internationally recognized guest speakers. After the talks, all speakers are invited to a joint panel discussion. There will also be exhibitions and “live testing” of security solutions.

 

The conference will end with a network dinner (optional).

RF Experience - Havsteensvej 11 - 4000 - Roskilde - 46366613 - info@roskilde-festival.dk