Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening     www.uuvf.dk

 

Samba 7-konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne

Torsdag 25. oktober 10.30 – Fredag 26. oktober 15.00 på Hotel Nyborg Strand

 

Samba 7:  Vejledning 4.0 Hands on, en profession i forandring   

Samba 7 er UUVFs store årlige praksisfællesskab. Her kan du lytte og tale, tænke og dele viden og meninger med dine kolleger, og lytte til førende meningsdannere, forskere og andre eksperter indenfor vejledning og undervisning af unge og voksne.

 

Vores vejlederprofession er i forandring: uddannelser og uddannelsesinstitutioner reformeres ; på arbejdsmarkedet er der jobs der forsvinder og nye der opstår; Verden bliver mindre,grænser forsvinder, teknologier udvikles, ansættelsesforhold ændres  (prækariatet) , der vil være  flere karriereskift, senere pensionsalder, og vi skal forberede til livslang læring i og udenfor Uddannelsessystemet. Ideologi erstattes af identitetsdannelse.

 

Vi skal som vejledere dog stadig bidrage til at vores elevers læringspotentialer udnyttes bedst muligt, og bidrage til at de opnår livskompetencer.  ”Making lemonade from lemons”. Det handler vores keynotes og workshop om på hver deres måde.

 

Vi skal samtidig huske vores 2016-keynote professor Ronald Sultanas ord : ”No new jobs were ever created by career learning”.

                     

Vi har i år tre keynotes. Herunder beskriver Preben Berthelsen, Randi Skovhus og Geeti Amiri deres oplæg:

 

Preben Berthelsen, professor Aarhus Universitet:

Tilværelsespsykologi er min teori om hvad det vil sige at være aktør i eget liv og at have et godt nok greb om egen og fælles tilværelse og de tilværelsesudfordringer, man står over for. Tilværelsespsykologien er fremadrettet og løsningsorienteret. Den handler om, hvordan man kan frembringe, drage omsorg for og videreudvikle sin tilværelse ved at forstå og håndtere sin tilværelses udfordringer på en meningsfuld måde. Mit oplæg er praksisrettet og viser den anvendelsesorienterede side af tilværelsespsykologien.

I første del gennemgås TPM-redskabet (TilværelsPsykologiens Målsætningredskab), der hjælper til at få greb om udfordringer, der presser sig på.  I anden del skal I selv prøve kræfter med metoden via en guidet tur gennem redskabet, for at få jeres førstehåndsindtryk af hvad redskabet kan mht. vejledning, rådgivning og intervention.

 

 

Randi Boelskifte Skovhus, lektor og ph d. ,VIA:

Mit oplæg tager udgangspunkt i min Ph.d. fra 2017 ”Vejledning, Valg og læring” . Jeg præsenterer teoretiske afsæt for arbejdet med karrierevejledning og karrierelæring. Jeg inddrager praksisrettet forskning på omårdet. I mit oplæg vil jeg have særligt fokus på unges oplevelse af mening i vejledningsaktiviteter. Jeg vil også komme ind på vejledningens potentiale til at bidrage til social retfærdighed, bl. a i lyset af Amartia Sens og Martha Nussbaums Capability Theory

 

 

Geeti Amiri, Samfunds-debattør og blogger (kendt fra DR P1s Geetisk Råd, og pt lærerstuderende):

Jeg fortæller om mit eget liv  som beskrevet i min bog ”Glansbilleder” og om de minoritetsunges dilemmaer,udfordringer og problemer, og kløfter og broer mellem forskellige kulturer. Jeg taler om social kontrol, og om den ærlige og respektfulde dialog mellem majoriteten og minoriteterne.

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Der er allerede konferencestart

Torsdag 25.oktober kl 10.30 sharp, med morgenkaffe/brød og indskrivning fra kl 9.30

 

Samba 7s workshops og talkshops dækker forskellige led i vejledningskæden, og omhandler aktuelle  reformer, vejledningsmetoder og viden , der kan understøtte  jeres daglige vejledningsarbejde.

Vi håber at I som deltagere vil medbringe spørgsmål og eksempler til jeres valgte workshops/talkshops , hvor det er relevant og muligt. WS-holderne er bedt om at workshops også gerne må være sweatshops, hvor I vil byde ind med viden og erfaringer.

 

 

Vi glæder os meget til at se mange af jer i Nyborg. Som sidste år har vi kun 250 pladser der alle blev afsat sidste år.

 

  

Tilmelding vil være mulig  fra mandag 30. juli via Nyborg Strands hjemmeside på  www.conferencemanager.dk/Samba7

 

 

Deadline for tilmelding er Mandag 1. oktober 2018.

Deltagelse på konferencen koster også i år stadig kun kr 3600,00

(Kr 3205,- pr. person ved delt dobbeltværelse)
(Kr 2505.- uden overnatning)

 

Programmet er følgende:

Torsdag 25. oktober: Ankomst , morgenkaffe og indskrivning fra kl 9.30 !! ,

 

10.30: Velkommen, en sang og introduktion til programmet

 

10.45-12.15 Professor Preben Berthelsen: Tilværelsespsykologi

 

12.30-13.30 Frokost

 

13.45-14.30: Speed dating på sektorplan: Vi fordeler os på sektorplan (Gymn/Erhvervsskole/VUC/øvrige) og speed-dater med andre kolleger om egne og fælles aktuelle udfordringer, kommende reformer, god vejlederpraksis og hvad I ellers brænder for (i pausen 14.30-15.00  tjekker man ind , drikke kaffe, pudrer næse, går en kort tur, bonder, indtager legale rusmidler etc)

 

15.00-16.30 (inkl kort pause): Randi Boelskifte Skovhus: Om unges oplevelse af valg og vejledning og om social retfærdighed

 

17.00-18.00: Generalforsamling i Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

 

18.30-20.00:  Aftensmad

 

20.30-22.00 : Texas Rangers (Best biker band in the west ,fra West Denmark) spiller Americana for os der danser eller bare lytter

 

Fredag indtil kl 9.00: vi tjekker ud, og spiser morgenmad, og nogle af jer går/løber måske en morgentur

 

9.00: En morgensang, og kort orientering om dagens program

 

9.15-10.30 Workshop/Talkshop runde 1

 

10.30: de sidste tjekker ud, alle finder hen til næste workshop/talkshop

 

10.45 -12.00 Workshop/Talkshop runde 2

 

 

 

Workshop nr og titel

 

Oplægsholder og indhold

 

1

FGU og Den Kommunale Ungeindsats (DKU)

 

 

 

Repræsentanter fra UVMs Task force for FGU (navn endnu ikke kendt):

Seneste nyt om indhold af FGU-læreplaner, kontaktperson-rollen,FGU-institutioner,DKU-modeller.........

 

 

 

2

Gruppevejledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trine Harck, selvstændig konsulent: Gruppevejledning: ”den unge får faktisk 10 hjælpere”:

Mange unge ser sig selv og deres situation i et individualistisk prisme. de har brug for støtte til at kunne se og forstå deres egen situation i et større perspektiv  I gruppevejledningen kan unge dele erfaringer og  oplevelser,de kan lære af hinanden og støtte hinanden gennem samtale og refleksion.  

Som optakt kan bogen ”Gruppevejledning i et systemisk perspektiv” evt. læses. Den kan downloades fra min hjemmeside www.trineharck.dk

 

 

 

3

Asperger/ASF

og unge i uddannelse

 

 

 

 

 

 

Christian Stewart-Ferrer, Psykolog i privat praksis og ekstern lektor i psykologi på Syddansk Universitet:

Med udgangspunkt både i min praksis og i min egen baggrund (Aspergers Syndrom) beretter jeg om Asperger-/autismespektret. Jeg vil lægge særlig vægt på vores tilgang til unge og voksne i uddannelse med AutismespektrumForstyrrelser(ASF). Hvordan spiller anderledesheden ind, og hvordan får man mest muligt ud af den?

 

 

 

4

Gymnasie/HF-reformen

 

 

 

          

Hanne Larsen, UVMs Gymnasieafdeling:

Vi får en ajourført status fra Undervisningsministeriet på Gymnasie/HF-reformens implementering, denne gang med lidt mere vægt på HF.

 

 

 

5

Motivation og handlekraft                    

 

 

 

 

 

 

Anne Kirketerp, psykolog ( Keynote 2016 og Workshop 2017):

Jeg vil gå i dybden med selvbestemmelsesteori , om hvad der skal til for at nogen vælger at bruge energi på noget, om de vilkår der skal til for at vi oplever frivilligt helhjertet engagement. Skal vi rose eller piske hvis det ikke virker? Jeg beskriver en interaktiv model, med forslag til hvordan man kan vejlede til motivation og handlekraft. I kommer også til at høre om Effectuation-teori m.m. Og der er også øvelser og lidt om wellness for vejledere.

 

 

 

6

Ressourcebaseret vejledning:
Om styrker og om

udvikling af robusthed

 

 

 

 

Marianne Tholstrup, UCC Lillebælt: Ressourcebaseret vejledning

En del unge og voksne har brug for at udvikle robusthed for at kunne klare sig i uddannelsesverdenen og i livet bredt. Som vejledere har vi behov for redskaber, der kan understøtte dette. I min workshop giver jeg bud på, hvordan vi kan arbejde med udvikling af robusthed, og der vil blive givet ideer til redskaber, herunder styrkekort, som vejledere kan tage i anvendelse. 

7

Bogstavsdiagnoserne og unge studerende: En værktøjskasse

 

 

 

 

Ronny Højgaard Larsen, Unge med bogstavsdiagnoser - En værktøjskasse:                      
Jeg indleder med korte oplæg om de mest udbredte diagnoser blandt unge og om hvordan de påvirker de unges tanker,følelser,adfærd og handle-kompetencer. Jeg giver mit bud på en dynamisk og ”ikke-diagnostisk” pædagogisk tilgang, samt konkrete metoder til vejledning af unge med psykiatriske problemstillinger.  Vi ser på samtalemetoder og meningsfulde spørgsmålstyper. Jeg lægger op til dialog.

 

 

 

8

SPS på ungdomsuddannelserne

 

 

 

Jens Erik Kajhøj, konsulent i Undervisningsministeriets SPS-kontor:

Gode råd, ansøgningskriterier, støtteformer og statistikker for SPS- støtte i ungdomsuddannelserne; vidensdeling. Medbring meget gerne egne cases.

 

 

 

9

Den motiverende samtale

 

 

 

 

 

Gitte Bergenhagen,certificeret MINT-instruktør: (Oplægsholder med forbehold,men temaet ligger fast):

Den motiverende samtale  (Motivational interviewing/ MI) er en samtaleform der bruges af professionelle i mange sammenhænge hvor en adfærdsændring ønskes hos den unge/voksne. Det kan bl. a være i forbindelse samtale om med et misbrug,  eller om et fraværsmønster, men også om angst/frygt.

 

 

Frokost 12.15-13.15

 

13.30-14.45 Geeti Amiri, debattør og blogger : Om minoritetsdanske unges liv, virkelighed, barrierer og kulturkonflikter

 

14.45: Evaluering og udlevering af kursusbeviser

 

 

          

Vi håber at se rigtig mange af jer til Samba 7 i Nyborg;

vel mødt Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, www.uuvf.dk

Nyborg Strand - Østerøvej 2 - 5800 - Nyborg - Tlf.:65 31 31 31