Ulighed og sammenhængskraft

Danmark er – i sammenligning med de fleste andre samfund – et land præget af lighed og høj sammenhængskraft. Men der er sprækker i velfærdsidyllen. Uligheden vokser, og det samme gør frygten for, at nogle grupper bliver koblet helt af samfundsviklingen. Det kan føre til et Danmark som er meget mere opdelt. Politisk har det fx givet sig udtryk i mantraet om ”et Danmark i balance” og en voksende frygt for såvel det danske demokrati som velfærdssamfundets fremtid.

 

Ulighed har imidlertid mange dimensioner: Filosofiske, økonomiske, sociale, kulturelle, kønsmæssige, demografiske og rumlige. Det er derfor ikke en let balanceakt, Danmark står midt i.

 

På denne temadag vil en række forskere fra forskellige discipliner tage spørgsmålet om ulighed og sammenhængskraft til behandling.

 

Målgruppe: undervisere i samfundsfag, filosofi og historie


Tid og sted: 28. januar 2020, SDU, Campusvej 55, Odense, lokale O97

 

Undervisere: bl.a. lektor Lasse Nielsen, IKV, prof. Klaus Petersen, Institut for historie og Danish Centre for Welfare Studies, Institut for Statskundskab, SDU.  

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - 65501856 - lund@sdu.dk