Samtalegrupper - For personer med let demens og pårørende

Demens får forskellig betydning i familien afhængig af sygdommens art og hvilken livsfase og social situation, man befinder sig i. Både personer med let demens og pårørende kan have stor gavn af gruppesamtaler, hvor de får støtte til at bearbejde de følelsesmæssige reaktioner og udfordringer, kan udveksle erfaringer med ligestillede eller få psykosocial støtte.

På kurset er der fokus på samtalegruppers forskellige formål og indhold, og du får værktøjer til at facilitere samtaler i grupper for personer med let demens og grupper for pårørende.

Kursusdagen tager afsæt i "Værktøjskassen – støtte til et liv med demens" og kan med fordel kombineres med to andre kurser om Værktøjskassen.

Dato: Onsdag den 26. februar 2020

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Tid: Kl. 09:30 - 16:00

 

Pris: 1.495 kr.

 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. januar 2020

 

Målgruppe: Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med eller skal påbegynde samtalegrupper for personer med demens og pårørende, fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.


  

Kursusoversigt

Vil du tilbage til oversigten over alle kurser, temadage og konferencer fra Nationalt Videnscenter for Demens, så klik her: Alle kurser, temadage og konferencer

 

 

 

Nationalt Videnscenter for Demens - Blegdamsvej 9, afsnit 6922 - 2100 København Ø - Tlf.: 3545 6922 - vide@regionh.dk - www.videnscenterfordemens.dk