Samtalehjulet - Et værktøj til personcentreret samtale

Oplever du, at det kan være udfordrende at have åbne og meningsfulde samtaler med personer med let til moderat demens? Så deltag på dette kursus, hvor du får viden om målgruppen og rammen for den tidlige indsats. Sammen afprøver vi værktøjet "Samtalehjulet", og efterfølgende diskuteres muligheder og dilemmaer i brugen af samtaleværktøjer til personer med let til moderat demens.

Samtalehjulet er en del af "Værktøjskassen – støtte til et liv med demens". Værktøjet tager højde for borgerens kognitive funktionstab og kan sætte rammen for en involverende og meningsfuld dialog, hvor omdrejningspunktet er borgerens egne værdier, ressourcer og problemstillinger. Samtalehjulet kan også bidrage til, at professionelle og pårørende får større indsigt i personens livsverden.

Dette kursus kan med fordel kombineres med to andre kurser om Værktøjskassen.

Dato: Tirsdag den 25. februar 2020

 

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Tid: Kl. 09:30 - 16:00

 

Pris: 1.495 kr.

 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. januar 2020

 

Målgruppe: Fagpersoner fra regioner og kommuner, der har erfaring med rådgivning, vejledning og støtte til personer med demens eller med sundhedsfremme- og rehabiliteringstilbud til borgere med demens. Fx demenskoordinatorer, sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter, socialrådgivere eller andre faggrupper med tilsvarende viden og kompetencer.
 

 

Kursusoversigt

Vil du tilbage til oversigten over alle kurser, temadage og konferencer fra Nationalt Videnscenter for Demens, så klik her: Alle kurser, temadage og konferencer

 

 

 

Nationalt Videnscenter for Demens - Blegdamsvej 9, afsnit 6922 - 2100 København Ø - Tlf.: 3545 6922 - vide@regionh.dk - www.videnscenterfordemens.dk