Selvhjulpen i hjemmet

Selvhjulpen i hjemmet

Vi sætter fokus på de hjælpemidler og teknologier, der kan gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser i videst muligt omfang at klare sig selv i hjemmet. Vi lever generelt længere og dermed er risikoen for sygdom og funktionstab større. Det stigende pres på den offentlige økonomi og manglen på SOSU´er kalder på nye og innovative løsninger , der kan sikre at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem.

Konferencedagen tager udgangspunkt i en borgers hverdag, og præsenterer eksempler på hjælpemidler og teknologier som fra morgen til aften kan understøtte selvhjulpenheden i daglige gøremål.

Program

09.00-9.30 Ankomst og registrering
09.30-9.45 Velkomst
09.45-10.10 Demensvenlige boliger v/ Aster Schepel, læge, Forebyggende Medicin.
10.10-10.35 Teknologik 
Velfærdsteknologi: Hønen eller ægget. Et oplæg om TEKNOLOGIK, en kobling mellem logik og pædagogik, om hvad der skal til for at lykkedes med velfærdsteknologi i praksis, om værdighed og faglighed. Tanker og erfaringer fra dér, hvor teknologien først rigtig skal stå sin prøve – i hverdagen.  v/ Ole Dalsgaard Bach, bostøttemedarbejder, Aarhus Kommune.
10.35-10.50 Pause og gruppeinddeling
10.50-11.50 Produktpræsentationer i grupper - 1. runde (4 produkter)
11.50-12.30 Frokost
12.30-13.30 Produktpræsentationer i grupper - 2. runde (4 produkter)
13.30-14.30 Produktpræsentationer i grupper - 3. runde (4 produkter)
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.10 Selvvisitation til madservice med tillid til borgerne. 
En implementeret digital løsning til selvvisitation til madservice, der har lettet arbejdsgangene hos Myndighed, understøttet de naturlig arbejdsgange og har inddraget brogerne.
v/ Heidi Løvschall, Hjørring Kommune.
15.10-15.35 xxx v/ xxx.

 

Pris

750,- DKK p.p. inklusiv forplejning.

 

Produkter

  • Rotoflex drejeseng v/ Welldana Innocare
  • CareBidets (Jasmin Care) med sensor v/ J. Honoré Care
  • Intelligent omsorg v/ Tunstall A/S
  • Dosell medicindispenser v/ iZafe(Sverige)
  • Evondos medicindispenser v/ Evondos
  • Alerto tryghedsanlæg v/ Alerto Care

Center for Frihedsteknologi - Søren Frichs Vej 36 M, 2. sal - 8230 - Åbyhøj - 60 21 84 76 - sola@aarhus.dk