Selvhjulpen i hjemmet

Selvhjulpen i hjemmet

Vi sætter fokus på de hjælpemidler og teknologier, der kan gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser i videst muligt omfang at klare sig selv i hjemmet. Vi lever generelt længere og dermed er risikoen for sygdom og funktionstab større. Det stigende pres på den offentlige økonomi og manglen på SOSU´er kalder på nye og innovative løsninger , der kan sikre at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem.

Konferencedagen tager udgangspunkt i en borgers hverdag, og præsenterer eksempler på hjælpemidler og teknologier som fra morgen til aften kan understøtte selvhjulpenheden i daglige gøremål.

Program

09.00-9.30 Ankomst og registrering
09.30-9.45 Velkomst v/ Karen Frederiksen, Uddannelsesdekan for Sundhedsuddannelserne, Ph.D., VIA University College.
09.45-10.10 Livskvalitet behøver ikke at koste en bondegård v/ Aster Schepel, læge, Forebyggende Medicin.
10.10-10.35 Teknologik. Velfærdsteknologi: Hønen eller ægget.  v/ Ole Dalsgaard Bach, bostøttemedarbejder, Aarhus Kommune.
10.35-10.50 Pause og gruppeinddeling
10.50-11.50 Produktpræsentationer i grupper - 1. runde (4 produkter)
11.50-12.30 Frokost
12.30-13.30 Produktpræsentationer i grupper - 2. runde (4 produkter)
13.30-14.30 Produktpræsentationer i grupper - 3. runde (4 produkter)
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.10 Selvvisitation til madservice med tillid til borgerne v/ Heidi Løvschall, Hjørring Kommune.
15.10-15.35 Borgernær sygepleje med fokus på velfærdsteknologi og hjælpemidler v/ sygeplejerske Maria Bülow Køppen &  sygeplejerske Louise Arnbjerg, Klyngen Borgernær Sygepleje, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

 

Pris

750,- DKK p.p. inklusiv forplejning.

 

Produkter

Center for Frihedsteknologi - Søren Frichs Vej 36 M, 2. sal - 8230 - Åbyhøj - 60 21 84 76 - sola@aarhus.dk