Seminar for Bakkehuset og TUT 2018

Seminar om tværsektorielt samarbejde - 13. december 2018

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Sjælland, Roskilde, Kalundborg og Faxe kommuner 
inviterer til et seminar om tværsektorielt samarbejde om børn og unge. Seminaret og
projektet er et tilbud til alle 17 kommuner i Region Sjælland.

Om det nye projekt i Bakkehuset
På seminaret præsenterer vi et nyt projekt; Bakkehuset - den tværsektorielle enhed. Seminaret vil
ligeledes indeholde erfaringer fra det Tværfaglige udgående team.

Bakkehuset er et tilbud til alle 17 kommuner i regionen. Indgangen til enheden vil primært være via
Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM). Officiel åbning er den 2. januar 2019.

I Bakkehuset arbejder et tværsektorielt og tværfagligt team af socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg
kommuner samt medarbejdere fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Bakkehuset får en udgående
funktion – særligt i de komplekse sager, der kræver meget samarbejde, koordinering og brobygning
mellem sektorerne. Faxe kommune indgår i styregruppen for projektet.

Projektet (og seminaret) er finansieret af fire satspuljer:
1. Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien (2018 - 2021)
2. Implementering af forløbsprogrammer (2018-2020)
3. Styrket indsats for spiseforstyrrede og selvskadende 2018 - 2021)
4. Tværfagligt Udgående Team (2015 - 2018)

Tværfagligt Udgående Team (TUT)
TUT har fulgt børn og unge, der efter en indlæggelse har haft behov for støtte
og brobygning, for at komme tilbage til hverdagen i nærmiljøet. Elementer og erfaringer fra TUT
vil blive inddraget i det ny projekt. På seminaret præsenteres erfaringer og konklusioner fra de
seneste tre års satspuljeprojekt.

Tid og sted: torsdag den 13. december 2018, kl. 9.00 - 15.00
Morgenbrød og kaffe fra kl. 8.30

Professionshøjskolen Absalon, Ankerhus
Slagelsevej 70 - 74
4180 Sorø

Tilmeld dig
et spændende seminar med oplæg fra blandt andre:

* Karl-Åge Hornshøj Poulsen, formand for børne- og familieudvalget, Kalundborg Kommune
* Tina Boel,
formand for Udvalg for social og psykiatri, Region Sjælland
* Jakob Kjellberg,
professor i sundhedsøkonomi, VIVE
* Sanna Dragholm, kontorchef, Socialstyrelsen
* Helene Probst, læge og enhedschef, Sundhedsstyrelsen
* Cecilie Iuul,
seniorkonsulet, Sundhedsstyrelsen
* Ulrik Hesislev, formand praktiserende læger, Region Sjælland
* Kristina Mikkelsen, chef for børn og unge, Roskilde Kommune
* Afdelingsledelsen,
Børne- og Ungdomspsykiatrien
* Tværfagligt Udgående Team - erfaringer fra Satspuljeprojekt (2015 - 2018)

Program for seminaret fremgår her på siden.

Målgruppe og tilmelding
Der er i alt 130 pladser. Målgruppen er fagchefer fra børn- og ungeområdet, myndighedsområdet,
PPR, skoleledere m.fl, ledelser og medarbejdere fra psykiatrien, der arbejder tværsektorielt samt 
repræsentanter fra centraladministrationen på social- og sundhedsområdet, KL, Danske Regioner,
journalister, politikere, medarbejdere i PAM, Politiet, almen praksis osv.

Deltagelse fra kommuner koordineres således, at relevante personer med tilknytning til
tværsektorielt samarbejde tildeles pladser.

Ansatte i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien Region Sjælland skal aftale eventuel deltagelse

med nærmeste leder.

Tilmeldingsfristen er den 3. december 2018. Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning
opfordrer vi kraftigt til, at du giver din plads til en anden relevant deltager, hvis du bliver forhindret
i at deltage.

For yderligere oplysninger om seminaret kontakt venligst:
  • Susan Colding, udviklingsmedarbejder, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, suco@regionsjaelland.dk, 58538007

Seminar om Bakkehuset og TUT. Foto: Bakkehus