Den gode workshop

Overvejelser i forbindelse med beskrivelsen af din workshop: 

 • Overvej hvilken målgruppe din workshop skal henvende sig til. Dette angives i konferenceprogrammet.
 • Beskriv workshoppens titel og emne præcist, så deltagere sidenhen oplever sammenhæng mellem titel og workshoppens indhold. 
 • Hvis workshoppen handler om f.eks. særlige funktionsniveauer, aldersgrupper, køn eller lignende, så angiv det i workshopbeskrivelsen.  
 • Søg gerne sparring og råd hos kollega eller anden relevant person om såvel indhold som den senere præsentation. 
 • Angiv dit navn, titel/uddannelse, adresse, telefon, email og evt. arbejdsgiver/institution. Er I to om workshoppen, ja så oplys selvfølgelig data om begge workshopholdere. 

Sådan gennemfører du en vellykket workshop:  

 • Mød frem i god tid, så du kan sikre dig, at teknikken fungerer. Se rummet an og luft eventuelt ud inden workshoppens start.
 • Fokuser dit budskab! Stil dig selv spørgsmålet: Hvad vil du sige, hvis kun må sige én ting? Så får du overblik, og det giver ro og en øget oplevelse af kontrol med situationen. 
 • Dimensioner dit indhold til den tid, der er til rådighed. Hellere ekstra tid til spørgsmål og debat end at mangle væsentlige pointer og konklusioner til sidst. 
 • Understøt gerne dit budskab med en PowerPoint-præsentation, men brug ikke præsentationen som manuskript. 
 • Undgå at lave for mange slides i din præsentation og brug gerne billeder frem for meget tekst og diagrammer. Det fastholder deltagernes interesse. 
 • Inddrag om muligt deltagerne aktivt i workshoppen. Måske kan du også lære noget af deltagernes erfaringer og meninger. 
 • Spontanitet og kreativitet kan løfte en workshop yderligere. Skift tempo, overrask måske deltagerne, og aktiver deltagerne, så har du deres fulde opmærksomhed. 
 • Er dit budskab overvejende teoretisk eller forskningsbaseret, så relater gerne til konkrete eksemplar og praktisk anvendelse. 
 • Henviser du til bøger eller andet materiale, så medbring dem/det på workshoppen, så deltagerne kan se, hvad du taler om. 

I øvrigt: 

 • En workshop programsættes typisk til 75 minutter og gennemføres 1 gang i løbet af konferencen.
 • Alle workshops har en indleder, der kort præsenterer dig og workshoppens emne. Herefter er ordet dit. Til slut er indlederen behjælpelig med at tilse, at tiden overholdes.
 • Konferencesekretariatet gerne behjælpelig med uddelingskopier af din PowerPoint-præsentation. Blot skal vi have en fil med præsentationen senest 21 dage før konferencen.
 • Vi uploader gerne din PowerPoint-præsentation på vores hjemmeside efter konferencen, hvis du ønsker det.
 • Vi stiller AV-udstyr til rådighed i alle lokaler. Du skal blot selv medbringe bærbar PC til afvikling af evt. PowerPoint-præsentation. 
 • Der er teknikkere til rådighed til afhjælpning af problemer i pausen forud for din workshop. Henvendelse i konferencesekretariatet. 
 • Du modtager ikke honorar for dit bidrag, men vi godtgør dine eventuelle udgifter til transport og overnatning/reserverer overnatning. Du deltager desuden i konferencen i øvrigt uden at skulle betale konferencegebyr. Dette gælder for maksimalt 2 personer på en workshop. Deltagere derudover er for egen regning.

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9915 7801 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook