Ny workshop

Du er velkommen til at indsende idéer og forslag til en ny workshop til 2019-udgaven af Skivekonferencen. Send os en kort beskrivelse af workshoppen med angivelse af: 
 

  • Titel
  • Workshopholder(e) og email-adresser på disse
  • Emne/indhold af workshop (10-20 linier)
  • Funktionsniveau: lavt, middel eller højt kognitivt funktionsniveau.
  • Målgruppe: fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF

på email til info@skivekonferencen.dk.

Selve workshopudvælgelsen finder normalt sted i januar/februar måned, men vi modtager naturligvis gerne forslag løbende hen over året. Vi skal bede om at have forslag i hænde senest 13. januar 2019, således de kan indgå i udvælgelsesproceduren for det kommende års konference.

Vi forbeholder os retten til frit at vælge mellem indsendte forslag under hensyntagen til det øvrige program, målgruppe og aktualitet af workshoppen.

Du kan få inspiration, tips, vilkår og oplysninger om workshops generelt her.

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook