Praktiske oplysninger

Målgruppe

Konferencen henvender sig til fagfolk i hele Europa, som arbejder med mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og til forældre og personer med autisme spektrum forstyrrelser. Også andre, der i et bredere spektrum arbejder med kommuni­kations- og kontaktforstyrrelser, vil med udbytte kunne deltage.

Tilmelding og fakturering

Tilmelding til konferencen skal ske på dette website, hvor du kan hente information om konferencen og tilmelde dig.

Deltagerantallet er begrænset til 1.000, og tilmeldingerne registreres i den rækkefølge de modtages. Samme princip finder anvendelse i forbindelse med tildeling af pladser på workshops med begrænsninger i deltagerantal.

Ved din elektroniske tilmelding modtager du en bekræftelse på tilmelding og valg af tema og workshops. Du kan i en periode selv foretage ændringer i dine valg via et link i din bekræftelse. Denne bekræftelse indeholder også dit personlige program, som du kan udskrive og medbring på konferencen.

Vi sender elektronisk faktura til deltagere, der oplyser EAN-nummer (i Danmark). Alle andre vil modtage faktura pr. email. Fakturaer udsendes fra medio september og frem.

Særligt for forældre og pårørende
Man kan som forældre og pårørende søge hjemkommunen om bevilling af deltagerbetaling og øvrige udgifter, der måtte være forbundet med deltagelse i konferencen som en merudgift efter Lov om social service § 41, hvis barnet er under 18 år. Et eventuelt afslag fra kommunen skal være skriftligt, og afgørelsen kan ankes inden 4. uger fra modtagelse af afgørelsen.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har præciseret over for kommunerne, at det vil være de enkelte familier, som skal stå for betaling til leverandører. Det betyder, at fakturaer sendes direkte til konferencedeltageren, som efterfølgende kan få udgiften godtgjort hos kommunen.

Pris
Ved tilmelding senest 16. september 2018 er prisen for deltagelse for fagfolk 2.800 DKK pr. person. Ved tilmelding efter 16. september 2018 er prisen for deltagelse 3.000 DKK pr. person. For pårørende eller personer med autisme spektrum forstyrrelse, er prisen 1.400 DKK pr.person uanset tilmeldingstidspunktet. 

 

Prisen dækker hele konferencen inkl. lån af tolkeudstyr, deltagelse i foredrag, temaer og workshops, garderobe og måltider. Prisen omfatter ligeledes bustransport mellem Kulturcenter Limfjord og en række overnatningssteder torsdag aften og fredag morgen (kun for overnatninger booket via Grand Hotel Struer) samt gratis bustransport fra Kulturcenter Limfjord til Skive Banegård efter konferencens afslutning.

Ønsker du at se filmen forud for konferencens officielle åbning, er dette ligeledes inkluderet i konferencens pris. Tilmelding til filmforestilling foretages ved konferencetilmelding (bemærk: begrænset deltagerantal).

Afmelding
Tilmeldingen er bindende efter 16. september 2018, og eventuel framelding skal ske skriftligt. Skulle man ønske at framelde sig konferencen efter 16. september 2018, men inden en uge før konferencens start, opkræves 50 % af gebyret. Derefter opkræves det fulde gebyr. 

Kommunikation
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så du kan finde nyeste oplysninger angående konferencen. Du kan også få opdateringer omkring konferencen via Facebook på www.facebook.com/skivekonferencen. Har du selv en profil på Facebook, kan du vælge at ”synes godt om” konferencen og automatisk modtage opdateringer på din egen profil.

 

Der er udviklet en konference-app, som kan downloades gratis i App Store/Google Play direkte gennem et link i din bekræftelsesmail, hvor du også finder den nødvendige deltagernøgle. Med denne app har du blandt andet dit personlige program og tilvalg lige ved hånden på din mobiltelefon og tablet.


Konferencemateriale udsendes med mail ca. en uge inden konferencen. På konferencen vil der være uddeling af navneskilte m.v.

Sprog og tolkning
Hovedforedragene på konferencen bliver afviklet på dansk eller engelsk. Der vil være fuld tolkning af hovedforedrag og udvalgte tema- og workshopoplæg til/fra dansk/engelsk af tolke med erfaring i tolkning ved kurser og konferencer og med kendskab til autisme spektrum forstyrrelser.

 

Øvrige oplysninger
For DSB-rejsende til Skive: Der er regionaltog til Skive med forbindelse fra Frederikshavn og Aarhus. Kulturcenter Limfjord ligger 2 km fra banegården. Lufthavn: Karup (40 km fra Skive). Lufthavns-taxa Skive-Karup kan bestilles sammen med flybilletten eller hos Skive Taxa på tlf. (+45) 97 52 47 00.


Konferencesekretariat

Krabbeshus Heldagsskole
Strandvejen 11
DK-7800 Skive
Tlf. (+45) 97 51 17 99
Email: info@skivekonferencen.dk

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook