Kroniske smerter og kræftsmerter

Smertens ætiologi set ud fra begrebet 'total smerte' bestående af fysisk, psykisk, social og åndelig smerte er grundlaget for undervisningen. Vi gennemgår de forskellige smertetyper og deres særpræg samt den behandling,, farmakologisk, fysisk og psykisk vi kan bruge. De smertestillende midler, som vi håndterer til dagligt gennemgåes med vægt på fordele og ulemper i forhold til effekt og bivirkninger. Der er fokus på målgruppen, dvs. er det kroniske smerter, evt. komplekse kroniske smerter eller er det smerter udgående fra en kræftsygdom.

 

Formålet med kurset er at opdatere dig i diagnostik og behandling af både kroniske kroniske smerter og kræftsmerter

 

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Bodil Abild Jespersen, overlæge, Region Midtjylland, Kræftafd. Aarhus

Gitte Handberg, overlæge Smertecenter Syd OUH

Annette Skriver, psykolog

 

Kursusledelse

Anna Weibull, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

22. - 23. oktober 2020, Sostrup Kloster, Grenå 

Kurset er et internat og overnatning er includeret

 

Tilmeldingsfrist

21. august 2020

 

Pris

Kr. 8.600 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134