Smerter - kroniske benigne smerter og cancersmerter

Smertens ætiologi set ud fra begrebet 'total smerte' bestående af fysisk, psykisk, social og åndelig smerte vil være grundlaget for undervisningen. Vi gennemgår de forskellige smertetyper og deres særpræg samt de smertestillende midler, som vi håndterer til dagligt med vægt på fordele og ulemper i forhold til effekt og bivirkninger.

 

Formålet med kurset er at opdatere dig i diagnostik og behandling af både kroniske benigne smerter og cancersmerter

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dages refusion: Ialt 2 dage.

 

Målgruppe:

Praktiserende læger  

 

Undervisere

Bodil Abild Jespersen, overlæge, Region Midtjylland, Kræftafd. Aarhus

Gitte Handberg, overlæge Smertecenter Syd OUH

Annette Skriver, psykolog

 

Kursusledelse

Anna Weibull, alment praktiserende læge
 

Tid & sted

22. - 23. oktober 2020, Sostrup Kloster, Grenå 

Kurset er et internat og overnatning er includeret

 

Tilmeldingsfrist

21. august 2020

 

Pris

Kr. 8.600 

 

PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134