Sproglig udvikling og læring på eud - webinar

Webinar om sproglig udvikling og læring på eud den 30. april 2020

 Anne-Dorte Korsgaard Møller, underviser EUX Business, UC Holstebro præsenterer sit dogme om at arbejde med sproglig udvikling dagligt og indledningsvist i alle sine timer med fokus på at anvende sproget aktivt i tale og skrift som redskab til læring.

 

Om webinarrækken

Eud læringskonsulenterne tilbyder som noget nyt en webinarrække til undervisere og læsevejledere på landets erhvervsskoler om Sproglig udvikling og læring på eud. Formålet er at videndele konkrete metoder fra praksis, der understøtter elevernes faglige udvikling. På hvert webinar rammesætter STUK med afsæt i pointer fra bl.a. EVA´s rapport At lære at lære, hvorefter en underviser fra sektoren deler sine erfaringer. Webinarerne er planlagt, så de metoder der præsenteres kan overføres til andre sammenhænge.

 

Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 21 - 1220 - København K - 33925000 - laeringskonsulenterne@uvm.dk