Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 21 - 1220 - København K - 33925000 - laeringskonsulenterne@uvm.dk