Undervisningsministriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Frederikholms Kanal 26, Fægtesalen
1220 København K
Danmark

Telefon: 33 92 50 00
www.stukuvm.dk

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - Frederikholms Kanal 26, Fægtesalen - 1220 København K - Tlf. 33 92 50 00 - www.stukuvm.dk