Sproglig udvikling og læring på eud - webinar

Webinar om sproglig udvikling og læring på eud den 3. juni 2020

Dorte Koefoed Sudergaard, underviser på SOSU H præsenterer et undervisningsforløb, hvor hun har fokus på før- under og efter aktiviteter i elevernes udvikling af tale, læse, lytte og skrivekompetencer ud fra FAHOT materialet, Den sproglige udvikling.

 

Om webinarrækken

Eud læringskonsulenterne tilbyder som noget nyt en webinarrække til undervisere og læsevejledere på landets erhvervsskoler om Sproglig udvikling og læring på eud. Formålet er at videndele konkrete metoder fra praksis, der understøtter elevernes faglige udvikling. På hvert webinar rammesætter STUK med afsæt i pointer fra bl.a. EVA´s rapport At lære at lære, hvorefter en underviser fra sektoren deler sine erfaringer. Webinarerne er planlagt, så de metoder der præsenteres kan overføres til andre sammenhænge.

 

Undervisningsministeriet - Frederiksholms Kanal 21 - 1220 - København K - 33925000 - laeringskonsulenterne@uvm.dk