SSP ÅRSMØDE 2019

Digitale dilemmaer

DIGITALE DILEMMAER.

 

Digitale medier fylder mere og mere i den offentlige debat. Den ældre generation skelner mellem ”analog virkelighed” og ”digital virkelighed”. De fleste børn og unge lever bare i virkelighedens verden – der for dem selvfølgeligt består af både digital og analog ageren.

 

Fra flere eksperter og mange professionelle i SSP-samarbejdet ved vi, at betydelige dele af den begåede kriminalitet, udføres på nettet. Dette udfordrer såvel politi, som skolevæsen og socialforvaltninger i hele landet.

 

SSP Samrådet har fokus på de digitale dilemmaer, blandt andet i form af fagudvalg på området. I SSP Samrådets kreds Nordjylland har vi, i flere år, haft fokus på opbyggende indsatser på det digitale område. Det har blandt andet ført til, at Aalborg Kommune i samarbejde med CFDP har udarbejdet materialet ”Dit liv på nettet” – et materiale, som nu er en del af opbyggende praksis i hele kreds Nordjylland og bl.a. derfor vinder af årets kriminalpræventive pris i 2017.

 

 

TANKER BAG ÅRSMØDET 2019.

 

Efter seneste gode årsmøde, planlagt af SSP Samrådets kreds Sydsjælland og Lolland-Falster, med fokus den store diversitet og de mangeartede opgaver der er i SSP-samarbejdet, har vi valgt at indskrænke fokus og lade Digitale dilemmaer være den røde tråd i årsmødet 2019.

Der vil blive sat fokus på: Umbrella-sagen - hvad kan vi lære af denne, det vi ved - om unges kriminelle og uhensigtsmæssige brug af digitale medier, Selvkontrol - når man som menneske bevæger sig i den digitale verden, hvordan vi forholder os til alt det vi ikke ved om kriminalitet begået på og skjult af digitale mediers muligheder.

 

Vi har allieret os med en række oplægsholdere og debattører, der, hver på deres felt, har relevante vinkler at bibringe debatten om de digitale dilemmaer.

 

Vi ønsker et årsmøde, der skaber rum for ny viden, inspiration, nysgerrighed og netværk – både i kraft af oplæg og workshops – men også via dialog i de mere uformelle rammer.

 

VI GLÆDER OS TIL AT TAGE IMOD JER!

KREDS NORDJYLLAND.

 

SSP samrådet - Lotte Houlind - 24298662 - loh@vallensbaek.dk