Herunder kan du læse mere om de enkelte workshops.

Ved tilmelding skal du vælge én workshop.

 

Workshop 1 - EKG op og ned samt den akutte hjertepatient

 

De fleste klinikker har i dag et EKG-apparat, som bruges både til rutineundersøgelser

på kroniske patienter samt i akutte situationer.

Denne workshop fokuserer på de mest almindelige EKG-forandringer,

som man bør kende, samt hvordan man bør reagere på dem.

Derudover vil der blive fokuseret på den akutte hjertepatient, hvad bør

der gøres i almen praksis inden lægeambulancen/paramedicinerne kommer

og tager over.

Hvornår bør patienten indlægges og hvornår vil det være rimeligt, at

patienten behandles videre i almen praksis.

Der vil under sessionen blive præsenteret cases som udgangspunkt for

gruppearbejde i mindre grupper.

 

Oplægsholder: Christian Bo Andersen, overlæge og kardiolog på Holbæk Sygehus

Sessionsleder: Jakob Olsen, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

 

 

Workshop 2 - Point-of-care ultralyd i almen praksis

 

- et nyttigt supplement til den objektive undersøgelse?

Interessen blandt praktiserende læger for at anvende ultralyd er

stigende.

I workshoppen kommer vi rundt om følgende: Hvad er point-of-care

ultralyd? Gør point-of-care ultralyd en forskel for diagnostik og behandling?

Hvad kan du som praktiserende læger skanne i almen praksis?

Derudover vil vi lave en demonstration af, hvordan ultralyd kan bruges i

det daglige arbejde i klinikken.

 

Oplægsholder: Morten Løkkegaard, praktiserende læge

Sessionsleder: Alaa Zankari, uddannelseslæge i Høng

 

 

 

Workshop 3 - TOP - Tidlig Opsporing

 

Hvad er tidlige tegn på psykose og debuterende alvorlig psykisk sygdom?

I denne workshop vil du høre mere om, hvad TOP er og hvad du kan

bruge dem til i dit daglige kliniske arbejde.

Deres ekspertise er at tale med mennesker, der kunne

have tegn og symptomer på psykisk sygdom, herunder

grundig undersøgelse for symptomer på psykisk sygdom (primært psykose), og derefter henvisning til

nærmere udredning i psykiatrien.

TOP’s målgruppe er mennesker i alderen 15-65 år, der i forvejen ikke har et aktuelt forløb i psykiatrien.

Det er dog primært unge mennesker 15-25 år, de har kontakt til.

 

Undervisere: Psykiater samt sygeplejerske fra TOP

Sessionsleder: Andreas Heltberg, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

 

 

Workshop 4 - Ældre og medicin

 

Håndtering af medicin hos ældre er på mange måder en vanskelig opgave.

Der er tit tale om mange præparater og samtidig multimorbiditet.

Dermed er der risiko for uønskede bivirkninger og interaktioner.

Dette stiller store krav til dig som læge og til den organisering, der er

omkring medicingivning, da det at tage medicinen korrekt i sig selv kan

være noget af en mundfuld!

Rundt om i regionen er der i flere kommuner kommet gang i plejehjemslægeordningen.

De foreløbige erfaringer er gode, og det kan vise

sig at være et tiltag, der løfter kvaliteten og mindsker risikoen for fejlmedicinering

af ældre generelt.

Laura Sonnenberg og Betina Kornblit, der har været centrale kræfter i at

få plejehjemlægeordningen i gang i Roskilde Kommune, vil fortælle om

deres indsats og dele erfaringerne fra deres arbejde med medicinering

af ældre. Herunder hvordan det og andre tiltag kan være med til at løfte

kvaliteten i medicineringen af ældre?

I denne workshop vil vi diskutere, dele og lade os inspirere!

 

Oplægsholder: Betina Kornblit og Laura Sonnenberg praktiserende læger

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

 

 

Workshop 5 - Forløbsplaner

 

Denne workshop er for alle i almen praksis, der arbejder med forløbsplaner.

Forløbsplanerne er blevet en del af vores hverdag. Vi skal ifølge OK18

lave ca. 20 forløbsplaner pr. år pr. læge. Vi har fået forløbsplaner for KOL

og diabetes, og snart kommer der et forløb om iskæmisk hjertesygom.

I workshoppen gennemgår vi, hvordan du kan arbejde med forløbsplaner

i hverdagen i kontakten med patienterne. Hvordan kan du organisere

årskontrollerne - fx arbejdsfordelingen mellem sygeplejerske og læge.

Herudover gennemgår vi, hvordan du rent praktisk kan udnytte patientoverblikket

til at arbejde med de 3 sygdomsgrupper i klinikken og lette

arbejdet med at håndtere patientgrupperne i hverdagen.

 

Oplægsholder: Henrik Rasmussen, MED-COM

Sessionsleder: Berit Lassen, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

Region Sjælland, KAP-S - Alleen 15 - 4180 - Sorø - 93566670 - kap-s@regionsjaelland.dk