Herunder kan du læse mere om de enkelte workshops.

Ved tilmelding skal du vælge 2 workshops.

 

Workshop 1 - Opgaveglidning og behandlerteams

 

Almen Praksis har forandret sig de seneste 15 år. Opgaverne har ændret

sig, der er flere ældre, og de har flere sygdomme. Patienternes forventninger

er ændret, og der er lægemangel.

Derfor er der flere og flere klinikker, der ansætter personale til at varetage

nogle af de traditionelle lægeopgaver for at kunne imødekomme

forandringerne.

Opgaveglidning går ikke kun fra læger til sygeplejersker, men også fra

enten sygeplejersker eller læger, til bioanalytikere og sekretærer.

Denne workshop er for alle i almen praksis, der varetager eller skal varetage

konsultationer, og vi vil diskutere i hvor høj grad opgaveglidning kan

give øget arbejdsglæde og bedre kvalitet? Kan det modsatte ske? Hvad

med kontinuiteten og patienttilfredsheden?

Kan vi tillade os at gå på tværs af faggrænser og tør vi?

Kan en sekretær lave smear? og kan sygeplejersken tage initiativ

til at ændre i hjertesvigtsbehandlingen? Kan bioanalytikeren

give influenzavaccine og lave kvalitetssikring?

Kan en jordemoder varetage børneundersøgelserne og lave lungefunktionsundersøgelser?

Hvordan sikres, at viden, kommunikation og opgaver flyder, så der opstår en læringskultur og

en systematisk kompetenceudvikling på tværs af

personalegruppen?

 

Oplægsholder: Berit Lassen, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

Sessionsleder: Heidi Mortensen, sekretariatsleder KAP-S

 

 

 

Workshop 2 - EKG op og ned samt den akutte hjertepatient

 

De fleste klinikker har i dag et EKG-apparat, som bruges både til rutineundersøgelser

på kroniske patienter samt i akutte situationer.

Denne workshop fokuserer på de mest almindelige EKG-forandringer,

som man bør kende, samt hvordan man bør reagere på dem.

Derudover vil der blive fokuseret på den akutte hjertepatient, hvad bør

der gøres i almen praksis inden lægeambulancen/ paramedicinerne kommer

og tager over.

Hvornår bør patienten indlægges og hvornår vil det være rimeligt, at

patienten behandles videre i almen praksis.

Der vil under sessionen blive præsenteret cases som udgangspunkt for

gruppearbejde i mindre grupper.

 

Oplægsholder: Christian Bo Andersen, overlæge og kardiolog Holbæk Sygehus

Sessionsleder: Jakob Olsen, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

 

Workshop 3 - TOP - Tidlig Opsporing

 

Hvad er tidlige tegn på psykose og debuterende alvorlig psykisk sygdom?

I denne workshop vil du høre mere om, hvad TOP er og hvad du kan

bruge dem til i dit daglige kliniske arbejde.

Deres ekspertise er at tale med mennesker, der kunne

have tegn og symptomer på psykisk sygdom, herunder

grundig undersøgelse for symptomer på psykisk sygdom (primært psykose), og derefter henvisning til

nærmere udredning i psykiatrien.

TOP’s målgruppe er mennesker i alderen 15-65 år, der i forvejen ikke har et aktuelt forløb i psykiatrien.

Det er dog primært unge mennesker 15-25 år, de har kontakt til.

 

Undervisere: Psykiater samt sygeplejerske fra TOP

Sessionsleder: Andreas Heltberg, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

 

 

Workshop 4 - Færdighedsværksted

 

Blodprøver - Smear – Suturtræning.

Måske er det allerede noget, du gør? Måske vil du gerne i gang?

I færdighedsværkstedet får du mulighed for at finpudse din kunnen inden

for disse procedurer med hjælp fra specialister på områderne - eller

inspiration til at komme i gang.

 

Oplægsholder: Farsana Khan, overlæge, teamkoordinator mfl. Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) Region

Hovedstaden, Helle Jensen, Laboratoriefaglig konsulent, Region Sjælland

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S

 

 

 

Workshop 5 - Hvor finder jeg viden?

 

Hvor kan jeg finde den nyeste viden og være bedst muligt opdateret.

Hvordan bruger jeg opslagsværkerne, og hvor finder jeg dem. Patienthåndbogen

og Lægehåndbogen samt videoer fra sundhed.dk.

I workshoppen vil vi gennemgå forskellige muligheder samt vise forskellige

typer af fx videoer, animationer, træningsinstruktioner, tekster m.v.

Vi vil slutte af med nogle opgaver, hvor du kan prøve nogle af de forskellige

muligheder af.

For at deltage skal du medbringe din egen pc.

 

Oplægsholder: Anders Damgård, Rikke Thorup, Birgitte Sølvhøj, praktiserende læger

Sessionsleder: Helge Madsen, praktiserende læge

 

Region Sjælland, KAP-S - Alleen 15 - 4180 - Sorø - 93566670 - kap-s@regionsjaelland.dk