Store Praksisdag 2019

Så er det igen tid for almen praksis i Region Hovedstaden til at få den årlige vitaminindsprøjtning. Den 31. januar 2019 afholder KAP-H Store Praksisdag for læger, uddannelseslæger, sygeplejersker, laboranter, sekretærer og andet praksispersonale. Dagen foregår igen på Hotel Scandic beliggende i hjertet af København. Programmet er sammensat, så der er noget for enhver smag – og der er plads til 400 deltagere.


Det overordnede tema for 2019 er ”Hvad er meningen? Hvad giver mening for patient og læge".

Hvilke værdier møder vi i vores arbejde, og hvordan kan disse bruges?

 

Patienterne, der kommer til lægen har hver deres individuelle værdier, og vi skal som fagpersoner forsøge at få disse bragt frem i vores møde.

Hvad værdsætter patienten i sit liv? Hvad stræber patienten efter? Hvilke prioriteringer træffer patienten? Hvilke mål har patienten i mødet med os?

 

Over for dette står værdierne, som vi selv har som mennesker – både som medmennesker og som sundhedsprofessionelle/klinikejere.

Hvilke værdier styrer vi efter i vores møde med patienten? Og hvilke værdier ønskes tilskyndet fra vores samarbejdspartnere gennem vores overenskomst? Er vi tilstrækkeligt opmærksomme på, om strukturerne i arbejdsgange og samarbejde understøtter patientens værdier?

 

Hvilke udfordringer giver forskellige værdier i mødet mellem lægen og patienten? Får vi altid skabt et rum, hvor patientens værdier bliver hørt og brugt konstruktivt.

Hvad er meningen for lægen? - for patienten? – og for samfundet?

 

Til indledningssessionen har vi inviteret adjunkt ved institut for Kulturvidenskaber & Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, til at sætte spot på værdierne.


Derefter er der 24 sessioner, som afspejler, hvad almen praksis dagligt beskæftiger sig med. Der er emner, der dækker forskellige lidelser, der ses i almen praksis, ligesom der er emner, der dækker organisatoriske forhold.


Til afslutningssessionen har vi inviteret René Pedersen og Angelica Thrane fra Sociolancen i Københavns Kommune. 


se SESSIONSKATALOG her Pris
for deltagelse, som skal betales ved tilmelding:


Praktiserende læger og praksispersonale kr. 1.200,-. Uddannelseslæger kr. 600,-. 

 

Ønskes det at deltage samlet som klinik skal tilmelding ske samlet ved at trykke på knappen "tilføj flere" under tilmelding, og ikke ved at gennemføre tilmeldingsprocessen enkeltvis per klinikdeltager. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og vil således ikke blive refunderet ved afbud.


Dagen er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis: 1 dags tabt arbejdsfortjeneste af 2600 kr., 1 dags kursusafgift a 2400 kr. samt transportudgift til max 1500 kr. 


Vel mødt til Store Praksisdag 2019 – Vi glæder os til at være sammen med jer endnu en gang. 


Med venlig hilsen

Projektgruppen for Store Praksisdag og KAP-H,

på vegne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Region Hovedstaden KAP-H - Kongens Vænge 2 - 3400 - Hillerød - +45 38665299 - kap-h@regionh.dk