Stormflodsbarrierekonference

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 10:00-16:00

Musikteatret i Holstebro

Bemærk at der er et begrænset antal pladser

Pris kr. 475,- pr. deltager

Opkræves via faktura

Ved stor interesse, forbeholder vi os retten til at sortere i tilmeldingerne

Kystdirektoratet - Højbovej 1 - 7620 - Lemvig - 40441534 - rus@kyst.dk