Stormøde om oversvømmelserne

Stormøde om oversvømmelserne

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

 

Mødet finder sted lørdag den 29. februar 2020 kl. 13.00-16.00 på Hotel Pejsegården, Brædstrup, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.

 

Program:

13.00-13.15 - Velkomst v. Martin Merrild

 

13.15-13.45 - Hvad er situationen lige nu?

 • Dragan Sljivic, indehaver af Svostrup Kro
 • Lars Bo Nielsen, næstformand Ålaug Gudenåen, Silkeborg, Tange sø
 • Peter Offersen, Holstebro Ålaug
 • Peter Bojsen, landmand

 

13.45 – 14.15 – Hvad siger eksperterne?

 • Rikke Krogshave Laursen, SEGES

 

14.15-14.30 - Pause

 

14.30 – 15.00 - Hvad vil politikerne gøre?

 • Kristian Thuelsen Dahl (MF), Dansk Folkeparti
 • Erling Bonnesen (MF), Venstre
 • Hanne Roed, 1. næstformand Region Midtjylland (RV) 

15.00-16.00 – Debat

 • Kristian Thuelsen Dahl (MF), Dansk Folkeparti
 • Erling Bonnesen (MF), Venstre
 • Hanne Roed, 1. næstformand Region Midtjylland (RV) 
 • Lars Bo Nielsen, næstformand Ålauget Gudenåen, Silkeborg, Tange sø
 • Kristian Gade, formand Holstebro Struer Landboforening

 

Landbrug & Fødevarer - Axeltorv 3 - 1609 - København V - 33394611 - kje@lf.dk