Kom til politisk debat om mere lighed i sundhed

Sundhed og sygdom er skævt fordelt i Danmark. Den sociale ulighed i sundhed betyder, at en borger med kort uddannelse lever omkring 10 år kortere end en borger med en videregående uddannelse. Det skyldes mange og komplicerede mekanismer gennem livet. Derfor er der heller ikke en enkelt løsning på udfordringen, men der er løsninger og der er noget vi kan gøre sammen.

Vi har derfor bedt både sundheds- og ældreministeren og social- og indenrigsministeren samt en række eksperter og praktikere om at komme og fortælle om deres visioner, erfaringer og bud på nye tiltag.

 

Social lighed i sundhed er derfor en af de vigtigste målsætninger for vores velfærdssamfund. Gode opvækstvilkår, sunde rammer, en ambitiøs forebyggelsesindsats samt behandling og rehabilitering, med udgangspunkt i den enkeltes behov og vilkår, kan være med til at skabe mere lighed i sundhed.

 

En indsats for mere lighed i sundhed kræver et bredt partnerskab og samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet, andre velfærdsområder og også civilsamfund.

 

Derfor inviterer Danske Regioner til en bred politisk debat om, hvordan vi sammen kan skabe mere lighed i sundhed.

 

Du vil have mulighed for at komme med dine perspektiver på ulighed i sundhed, og byde ind med, hvordan du og din organisation kan spille en aktiv rolle. Dagen vil blive indledt med den vigtigste viden om udfordringer og løsninger, og med relevante ministre på podiet.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, social- og indenrigsminister Astrid Krag, Finn Diderichsen, Bjørn Holstein, Morten Sodemann, Morten Grønbæk og Jesper Fisker har blandt andre allerede sat kryds i kalenderen og vil komme med input i løbet af dagen.

 

Danske Regioner inviterer alle med interesse for social ulighed i sundhed til at deltage i debatten.

 

Danske Regioner - Dampfærgevej 22 - 2100 - København Ø - 22222155 - bkj@regioner.dk