Arrangement

Sådan får du succes med interaktive møder!

Eksperter i indlæring påpeger, at udbyttet af et møde fremmes markant, når deltagerne deltager aktivt, og de seneste års teknologiske udvikling har også sat sit tydelige præg på måden vi afholder møder og konferencer.

Afstemninger og spørgsmål fra salen

Eksperten på podiet der øser ud af sin viden til et passivt publikum er i tilbagegang

Smartphones og tablets er ideelle til at løse udfordringen om at involvere og aktivere alle tilhørerne, fx ved at bede dem om at stemme, diskutere eller bidrage med deres viden.

Ved at skabe et samspil mellem arrangør og deltager, bliver det lettere at følge op på om - og hvordan - budskaberne bliver modtaget, og I har mulighed for at tilpasse jeres indhold til de fremmødte, lade dem bidrage aktivt, og på sin vis også flytte lidt af ansvaret for indholdet, og ikke mindst resultatet, ud i salen.

En sådan demokratisk mødeform, passer godt til os i Skandinavien, hvor vi har en høj grad af medarbejderinvolvering. Norden, og særligt Danmark, ligger da også helt i front, hvad angår brugen af interaktivitet på møder og konferencer.

Størrelsen af arrangementer der kan have glæde af de teknologiske værktøjer, kan variere fra ca. tyve til flere tusinde deltagere, og priserne er også meget individueller, alt efter hvor stort et setup man har behov for.

Det behøver ikke være så avanceret

Det er langt fra alle typer af arrangementer der egner sig den teknologiske brugerinvolvering, men mindre kan også gøre det.

Det handler om at man tænker over hvordan man kan få sine deltagere på banen selv. Involverer dem, tvinger dem til at tage stilling, og lader dem komme med deres synspunkter.

Der er en række gode fif til at involvere sine deltagere i vores værktøjskasse til højre, som kan kombineres med det teknologiske, i det omfang man føler det passer til det enkelte arrangement.

De involverende møder er stadig i opstartsfasen - men det begynder at tage fart

Ved en konference afholdt sidste år, foretog Kursuslex en rundspørge, om hvor langt de fremmødte virksomheder var i anvendelsen af involverende møder.

Så langt er danske virksomheders anvendelse af involverende møder (kilde: kursuslex)

Virksomheder som fx ConsensusOnline, er specialiseret i planlægning og design af involverende møder og konferencer, og kan varetage hele processen med alt fra indhold, set-up og brug af teknologi, den optimale brug af de fysiske rammer samt opfølgning og udrulning efter mødet.

Værktøjer

Vi har samlet et par gode råd til at bygge dit involverende møde op omkring

 • "Minglers" og diskutionsledere
  Placér "diskutionsledere" blandt deltagerne, som har til opgave at skabe stemming og give deltagerne lyst til at komme på banen, lære hinanden at kende og dele erfaringer.
  - disse er uvurderlige, hvis deltagerne er lidt længe om at komme igang.

 • Kollegaskilsmisse
  Skil personer fra samme firma eller afdeling ad for at få dem ud af hinandens skygge.

 • Knæk oplæget over
  Vi kan alligevel ikke lytte koncentreret til det samme emne i mere end cirka 20 minutter, så læg pauser ind – giv evt. folk et emne at diskuttere ved bordet eller med sidemanden.

 • Oplæg som interview
  I stedet for et traditionelt oplæg kan man vælge at interviewe oplægsholderen. Med en god interviewer kan det blive både meget levende og engagerende, og interviewet gør det også naturligt at kombinere med spørgsmål fra salen.

 • Lad dem "summe"
  Giv deltagerne et spørgsmål som skal diskuteres med sidemanden.

 • Forplejningen
  Tænk over hvad I serverer - det skulle helst give masser af energi.

 • Forbered deltagerne
  Gør det klart – allerede i indbydelsen – at det er et involverende møde.


Hvis du er interesseret i at lære mere om deltagerinvolvering, er Ib Ravn og Steen Elsborgs bog "Lærende møder og konferencer i praksis" et godt sted at starte.

Kilder:
Kursuslex
Djøf
Inspiringdenmark
ConsensusOnline
Bandwagon