Arrangement

Få dit arrangement på facebook og få flere og gladere gæster.

Opbyg forventning og loyalitet, lær dine deltagere at kende, og se budskabet sprede sig viralt.

”Hybrid Events” dækker over inkludering af online tiltag til fysiske arrangementer. Begrebet er i stærk fremgang, og det er ikke så underligt, for sociale medier er perfekte til at involvere deltagerne allerede fra tilmeldingstidspunktet - Men der er regler der skal overholdes, for ikke at falde igennem!

Når man placerer sig midt i deltagernes sociale informationsstrøm, får man naturligt langt større opmærksomhed end traditionelle kampagnemedier kan tilbyde - man involver gæsterne allerede fra tilmeldingstidspunktet. Der er god mulighed for at få deltagerne til at engagere sig, afstemme forventninger og fastholde dem i en tid efter arrangementet er overstået, men det kræver også at man kommunikerer derefter.

Vær forberedt på tovejs kommunikation. Ser man de sociale medier som en ren reklamekanal fejler man – brugerne skal involveres, der skal komme hurtig respons på spørgsmål og kommentarer.

Sådan bruger virksomheder sociale medier i deres kommunikation (kilde: infomedia)


"Social" stammer fra det latinske ord socius, og dækker over levende organismers samkvem med hinanden

Forudsætning for succes:

 • Det er et MUST at man engagerer sig som arrangør, sørger for at holde liv i siden med masser af opdateringer, og ikke mindst respons på deltagernes spørgsmål og kommentarer.
 • Kontinuitet både i opdateringer og kommunikationsform.
 • Respons – selvom de sociale medier i en vis grad bare er et markedsføringsværktøj for jer, så er det meget mere end det, og man er nødt til at tilgå brugerne ud fra dette - her forventes hurtig og personlig respons.


Angivelse af hvilke sociale platforme de adspurgte virksomheder anvender i deres kommunikation (kilde: infomedia).

Hvad kan jeg få ud af det?

Viral markedsføring

Budskabet bliver automatisk spredt til de tilmeldtes bekendte

Hype omkring arrangementet

Engagerede deltagere, styrker jer som arrangør og arrangementet i sig selv – som kan komme jer til gode ved evt. næste arrangement.

Service

- giv deltagerne en ”VIP” følelse ved at give dem først besked om tiltag, og særbehandling fx ved at de kan kommunikere direkte med jer.

Opbyg forventning

Interaktion med deltagerne.
Mulighed for at opbygge forventninger.

Er der faldgruber?

Når man kommunikerer på sociale medier, skal man være forberedt på at man giver slip på kontrollen. Man styrer ikke hvad folk skriver, og det kan være en god idé at have lagt en plan for håndtering af evt. negative indlæg.
Svarer man ikke på indlæg, eller lade siden lægge hen, kan det resultere i at man bygger en irritationsstemning op i stedet for forventningens glæde.

Sådan kan du planlægge din brug af sociale medier:

Før arrangementet

I den indledende fase handler det om at opbygge kendskab til begivenheden. Lad deltagerne føle sig som en del af en eksklusiv klub, hvor de får informationerne før alle andre.

 • Markedsføring.
 • Opbyg kendskab til arrangementet.
 • Afstem forventninger med deltagerne.


Under arrangementet

Under arrangementet skal oplevelsen styrkes.
Alle tjekker alligevel hele tiden deres facebook, tweets man følger osv. fra smartphones og laptops, og det kan du lige så godt udnytte til at styrke oplevelsen og hype arrangementet på de sociale medier. Fx:

 • Facebook-check-in når de ankommer.
 • Sjove gimmicks, som fx find XX i lokalet og vind.
 • Opdater hvad der sker lige nu - både billeder og tekst.
 • Opfordring til deltagernes live respons på det de oplever.


Efter arrangementet

Rund arrangementet ordenligt af og forlæng oplevelsen, sørg for at svare på spørgsmål, og styrk mindet med masser af billeder og kommentarer.

 • Nyttig respons om oplevelser som kan bruges til senere arrangementer.
 • Styrke dem samlede oplevelse.
 • Mind om næste arrangement.


Kilder:
Midtjysk turismes videnbank
Infomedia analyse af arbejdet med sociale medier i danske kommunikationsafdelinger
seismonaut.com
Bandwagon