Artikel

Din genvej til et fedt tilmeldingswebsite

Har man ikke lige de største grafiske færdigheder kan det godt virke uoverskueligt at skulle til at "designe" et website. Men det behøver det ikke være. For med ganske få virkemidler, kan du gøre det lækkert og indbydende.

Tilmeldingswebsitets funktion kan variere meget fra arrangement til arrangement.

I nogle tilfælde skal det udelukkende samle registreringer, i andre skal det også formidle information eller være decideret sælgende. Uanset hvilken opgave tilmeldingswebsitet skal løse, er det en vigtig del af jeres kommunikation omkring arrangementet, og dermed også en del af det helhedsindtryk, deltageren sidder med, når jeres arrangement er vel overstået.

Gode råd fra de professionelle

Tekstskrivning

På internettet er man vant til at få let adgang til de ønskede informationer, og ligger informationen gemt i lange uoverskuelige tekster, så klikker læseren væk. Regn med at de fleste kun skimmer teksterne. Du kan derfor gøre det lettere for dem, hvis du skriver så kort som muligt, og med passende fikspunkter i form af overskrifter og infobokse.

Strukturer dine tekster som en avisartikel:

Start med en overskrift, gerne en underoverskrift der ridser hovedindholdet op, og derefter kort og præcist de informationer deltageren har brug for at vide. En fingerregel er at man skriver sin tekst færdig og går sig en tur. Når man kommer tilbage, læser man den igennem og sletter halvdelen!

Har du mange informationer, kan det oftest være mere overskueligt at liste dem i punktform, startende med det vigtigste.

Forsiden – less is more!

Uanset hvor god du er til at formulere dig, egner forsiden af dit tilmeldingswebsite sig ikke til lange malende beskrivelser. Svarer du på følgende tre spørgsmål, vil du have klaret den nødvendige information i 95% af tilfældene:

 • ”Hvorfor deltage - what is in it for me?”
 • ”Hvor og hvornår”
 • ”Hvad koster det”

Og så et stort tydeligt tilmeldingslink, så er den klaret!

Er der behov for uddybende information, fx om indholdet af programspor, mulighed for overnatning, transport, andre tilmeldte deltagere osv. bør dette lægges på undersider, enten som en samlet ”værd at vide” med store tydelige overskrifter for hvert afsnit, eller som separate sider.

Igen er korte præcise tekster og let opstillede fokusbokse at foretrække.Design

Har I grafikere i huset, kan de selvfølgelig få lov til at designe en flot kollage eller et forsidebillede, men mindre kan sagtens gøre det.
Indsæt fx et par fokusbokse med information om afholdelse og tilmeldingslink.

Med et fedt billede af afholdelsesstedet, evt. stemningsbillede fra et tidligere lignende arrangement eller måske billeder af hovedtalerne, vil forsiden blive markant mere levende og mere indbydende, end en ren tekstside.

Et lækkert billede sætter øjeblikkeligt gang i brugerens tanker og bygger stemningen op omkring arrangementet.

Skabeloner, lige til at kopiere ind på dit tilmeldingswebsite

Er du ikke interesseret i at arbejde med tabeller eller synes det tager for lang tid, kan du her få nogle HTML-koder til at hjælpe dig på vej. Bemærk at HTML-koderne er beregnet til brug som de er, og at vi desværre ikke kan yde support hvis der ændres i koden.

1 stort billede til venstre og 2 små til højre
<table class="knowcent_1"><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td><td><table><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table></td></tr></table>
2 små til venstre og 1 stort billede til højre
<table class="knowcent_2"><tr><td><table><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table></td><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table>
1 stort billede og 3 firkanter nedenunder
<table class="knowcent_3"><tr><td><table><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td class="part_1"><table><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table></td><td class="part_2"><table><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table></td><td class="part_3"><table><tr><td>Markér her og indsæt tekst eller billede</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>
8 kvadrater
<table class="knowcent_4"><tr><td><div class="knowcent_4_no_bg">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td><td><div class="knowcent_4_color_1">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td><td><div class="knowcent_4_no_bg">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td><td><div class="knowcent_4_no_bg">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td></tr><tr><td><div class="knowcent_4_color_2">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td><td><div class="knowcent_4_no_bg">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td><td><div class="knowcent_4_color_2">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td><td><div class="knowcent_4_color_3">Markér her og indsæt tekst eller billede</div></td></tr></table>

Sådan sætter du en flot side op

Vil du selv prøve at sætte en flot tilmeldingsside op, har vi her lavet en guide til hvordan du skal gøre.

 1. Opsætning af tabeller

  Vælg den ønskede side du vil opsætte under ”Website” og ”Sider”. Vi starter med at sætte tabeller ind, for at angive hvor vores billeder skal sidde og for at sikre de ikke rykker nogen steder.

  Tryk på ikonet ”Indsæt tabel” og et nyt vindue vil åbne med tabellens indstillinger. For at få de to små billeder til at stå til højre for det store billede, skal vi have én række og to kolonner. Resten af indstillingerne lader vi stå som standard. Tryk på knappen ”Gem” og du vil nu se nogle stiplede linjer danne rammen om din første tabel.  Marker med musen i højre celle af tabellen og tryk på ”indsæt tabel”-ikonet. For at få de to små billeder til at stå under i hinanden, indsætter vi en ny tabel inde i den anden, med to rækker og én kolonne. Resten af indstillingerne lader vi igen stå som standard. Tryk på knappen ”Gem” og du vil nu se nogle stiplede linjer danne rammen om din anden tabel.

 2. Indsættelse af billeder

  Vi skal nu indsætte vores billeder i de forskellige celler, så billederne får de rigtige pladser.
  Du skal være opmærksom på dine billeders størrelser, da du kun har 940px til rådighed i bredden. I vores eksempel har vi delt det op, så det store billede er 630px bredt og de to små er 300px. På den måde sikrer vi os, at billederne ikke skubber til hinanden, og vi har 10px luft imellem.

  Marker med musen i den celle, hvor det ønskede billede skal placeres og tryk på ikonet ”Indsæt billede”. Vælg det ønskede billede fra dit billedarkiv og tryk ”Gem”. Du vil nu kunne se billedet på den rette plads.
  Gentag processen med de to andre celler og billeder.

 3. Færdig og gem!

  Så er vi færdige. Husk at gemme dit arbejde, ved trykke på knappen ”Gem”. Du kan nu klikke ind på dit tilmeldingswebsite og se det flotte resultat.

Skabeloner klar til at lægge ind

Længere nede på siden finder du et par designede sider, klar til at kopiere og sætte direkte ind på dit tilmeldingswebsite.


Klik her for at gå til skabelonerne

1 2 3 TEST!
1. Tag udgangspunkt i målgruppen

Start med at gøre dig klart, hvilke funktioner tilmeldingswebsitet skal varetage, og kig så på, hvem det er, der skal tilmelde sig.
Skriv dine tekster og vælg dine billeder ud fra din målgruppe fremfor egne præferencer!

2. Frem med det vigtigste og "Less is more"

For mange budskaber ødelægger overblikket!
Hvad handler det om? hvor og hvornår? -og hvordan tilmelder man sig?

3. "Call to action"

Sørg for at man ikke overser tilmeldingslinket, da det er det vi gerne vil have kunderne til at klikke på. Når de er klar til at tilmelde sig, skal de ikke lede efter, hvordan de kommer videre. Tilføj gerne et stort link til højre i toppen af forsiden, så det springer i øjnene med det samme.

Test test test

Klik dig igennem siden, og lad gerne en udenfor stående kollega gøre det samme.
Får du de svar du ønsker?
Ser det ud som du ønsker?
Og kan du svare ja til, at du har fulgt de ovenstående råd?

- så er du rigtig godt på vej!

Sådan lægger du skabelonen ind på din side

1. Opret en ny side
Opret en ny side eller redigér en eksisterende (redigerer du en eksisterende vil du overskrive evt. eksisterende indhold!)

2. Tryk på HTML-knappen
Når du trykker på denne, vil der åbne et nyt vindue.3. Kopiér koden fra det grå felt ind i vinduet, der åbner
Markér al indholdet fra den grå boks til venstre og kopier det. Gå derefter over i HTML-vinduet og sæt det ind... og Tryk "gem"

4. Erstat standardteksten med din egen og gem siden
Nu er tabellen klar til at få nyt indhold. Du kan indsætte billeder som beskrevet ovenfor, eller blot erstatte vores tekst med din egen.
HUSK AT GEMME, når du er færdig!