Om Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik

 

Division Teacch, fra North Carolina USA, har været en stor inspirator for mange verden over i arbejdet med børn, unge og voksne med en ASF.

 

Fonden Samrådet, bl.a. bestående af skolerne : Brøndagerskolen, Krabbeshus Heldagsskole, Langagerskolen og Sofieskolen har gennem mange år stået for at afholde ugekurser m.m. i Struktureret, Visualiseret specialpædagogik (almindeligvis kaldet Teacch).

 

Kurserne startede i Danmark i tæt samarbejde med Division Teacch og var under amerikansk ledelse v. bl.a. Gary Mesibov, John Dougherty, Kathy Hearsy, Marybeth van Bourgondie. Der blev uddannet danske trænere, som efter en hel del års samarbejde med div. Teacch overtog kurserne, efter nøje supervision fra amerikansk side, således at kurserne kunne være på dansk.

 

De nuværende STRUKTURERET, VISUALISERET SPECIALPÆDAGOGIK KURSER er en videreførelse af disse kurser, og ER helt overtaget af danske ledere og trænere.

 

Det Division Teacch har betydet for arbejdet med mennesker med ASF, handler dels om at vægte den grundlæggende forståelse for autismens karakteristika, og lade dette og især den måde hvorpå det ytrer sig hos det enkelte individ, være udgangspunktet for forståelsen og behandlingen af mennesker med en ASF. I Behandlingen indgår bl.a. brug af kompenserende ”hjælperedskaber” i form af visualisering og organisering. De basale ”hjælperedskaber” består af nogle grundlæggende strukturelle basisredskaber, som bla. er det, der på et kursus arbejdes med i praksis.

 

På mange måder danner den strukturerede visualiserede specialpædagogik (Teacch) den basis, hvorpå de øvrige lag af behandling lægges. Man kunne også sige, at den organisering og grad af struktur og visualisering, der arbejdes med, er en form for kommunikation til personen med en ASF. Begreber som individualitet, selvstændighed, fleksibilitet og ”at forstå” er basisbegreber i Struktureret, Visualiseret Pædagogik (Teacch).   

 

Der lægges vægt på den generelle viden, der er om ASF, men også om den viden der måtte komme via ny forskning. Og der lægges vægt på den viden, der handler om den enkelte persons forståelse, færdigheder, motivation, livshistorie osv..

 

Kun ved at have såvel generel viden om ASF samt viden om den enkelte, kan man udforme den individuelle struktur, der skal til, for at hjælpe netop den person som er i centrum i skolen, på arbejde, hjemme osv. i stedet for at hver lærer, pædagog , forældre eller psykolog m.fl. skal opfinde deres egen måde at gøre tingene på, har div. Teacch udviklet nogle rammer indenfor hvilke, der er uendeligt mange udgaver, afhængig af den enkelte persons behov.

 

Fordelen ved at have en fælles forståelse og et fælles sprog om disse rammer er, at der ikke opstår så mange misforståelser, at der hurtigt kan videregives til nyt personale, og at flere kan samarbejde om at forfine og videreudvikle rammen, så den passer til personen med ASF, og også udvikles i takt med personens udvikling og ændrede behov.

 

Den vigtigste del i den strukturerede visualiserede specialpædagogik (Teacch) er således måden at tænke på omkring den enkelte person med en ASF, dertil kommer så rammen og ”redskaberne”, som skal individuelt passe til den enkelte.

 

Ovenstående er det, et ugekursus i struktureret visualiseret specialpædagogik (teacch) fokuserer på, og individualiteten vises bl.a. ved, at der deltager børn eller voksne med en ASF diagnose på kurserne, som en træner og kursister arbejder med hele ugen.

 

Børnene og de voksne med en ASF, der har deltaget på kurserne, har været og er meget glade for at deltage, og de fleste forstår, at de ved at deltage, hjælper til at uddanne personale til at blive bedre lærere eller pædagoger m.mv.