Informationsdag om forsknings-og innovationsplatformen TAPAS

Tilmelding

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) inviterer til informationsdag om forsknings- og innovationsplatformen TAPAS, d. 23. oktober 2018 på Aarhus Rådhus, som din forretning kan anvende til at teste de teknologiske muligheder inden for positioneringsteknologi.

 

Hvad er TAPAS?

Til november står forsknings- og innovationsplatformen TAPAS (Test-bed in Aarhus for Precise positioning and Autonomous Systems) klar til blive anvendt af dit forretningsområde til at teste, udvikle og finde nye anvendelser til præcis positionering i en storby. Platformen er opbygget i et samarbejde mellem SDFE, DTU Space samt Aarhus Kommune og vil bidrage med en højteknologisk referenceinfrastruktur i Aarhus, som forbedrer kvaliteten af satellitsignaler i byområder. Forsknings og innovationsplatformen vil være velegnet til at afprøve løsninger for smart city, IoT og selvkørende kørertøjer.

 

Målgruppen

Informationsdagen henvender sig til potentielle brugere af TAPAS, som har interesse i at bruge TAPAS til at teste de teknologiske muligheder for præcis positionering i real-tid.

 

Programmet

Programmet for informationsdagen vil løbe fra kl. 10-16, d. 23 oktober på Aarhus Rådhus og vil gøre dig klogere på følgende fire områder:

  • Nye muligheder for udvikling af teknologiske løsninger
  • Potentialet af nøjagtig positionering i den moderne forvaltning
  • Nye forskningsprojekter der udføres med TAPAS ”state-of-the-art”-teknologi
  • Praktisk information om adgang til brug af TAPAS

Der vil på dagen serveres mad og drikke samt der vil efterfølgende være mulighed for at netværke.

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

In English:

Danish Agency for Data Supply and Efficiency (SDFE) invites for an information day about the research and innovation platform TAPAS, October 23, 2018 at Aarhus Town Hall, which your business area can use to test the technological capabilities of positioning technology.

 

What is TAPAS?

In November, the research and innovation platform TAPAS (Test-Bed in Aarhus for Precise Positioning and Autonomous Systems) is ready to assist and be used by your business area to test, develop and find new applications for precise positioning in a big city. The platform is created in collaboration between SDFE, DTU Space and Aarhus Municipality, and will contribute with a high-tech reference infrastructure in Aarhus, which improves the quality of satellite signals in urban areas. The research and innovation platform will be suitable for testing applications within smart city, IoT and self-driving vehicles.

 

The target group

The information day addresses potential users of TAPAS, who are interested in using TAPAS to test the technological opportunities for accurate positioning in real time.

Program 

The program for the information day will run from kl. 10-16 the 23rd of October at Aarhus Town Hall and will make you more aware of the following four areas:

 

• New opportunities for developing technological solutions

• The potential of including accurate positioning in modern public administration

• New research projects carried out with TAPAS’ state-of-the-art technology

• Practical information about user access to TAPAS

Food and drink will be served during the day and there will be a possibility of networking.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - Rentemestervej 8 - 2400 - Købanhavn NV - 72545500 - galileo_dk@sdfe.dk