Teknik I

Aqua Akademiet sætter fokus på vandbehandling og dagelige rutiner, når vi den 1. oktober 2019 afholder Teknik 1-kursus i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

 

Teknik I-kurset giver deltagerne en grundlæggende viden om vandbehandling, daglige tilsyn og rutiner. På den måde bliver kursisterne i stand til at håndtere egenkontrol og daglig drift af et svømmebad på betryggende vis.

 

På kurset lægges der vægt på, at deltagerne opnår praktiske færdigheder omkring vandbehandling. Kurset forudsætter derfor en aktiv deltagelse fra kursisterne.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af plenumundervisning og praktiske demonstrationer på et igangværende vandbehandlingsanlæg.

 

Kurset vil blandt andet behandle følgende emner:

 Bekendtgørelse og vejledning

 Egenkontrol
 Filterskylning
 Flokning
 Målesystem og doseringsteknik
 Bundsugning
 Fækale uheld

 

Kurset henvender sig til medarbejdere, som ønsker et grundlæggende kendskab til vandbehandling i svømmebade med offentlig adgang, og som er en aktiv del af den daglige drift i et svømmebad.

 

Kurset er første del af et sammenhængende forløb, men kan stå alene som uddannelsestilbud til medarbejdere, der ikke behøver den grundige gennemgang på Teknik II-kurset.

 

Underviserne på kurset er Lene Bach og Jean Kristensen, og hvis man spørger Jean, er han ikke i tvivl om, at der er mange genvinster ved at gennemføre kurset:

 Vi har igennem en årrække gennemført kurset, og det vil vi blive ved med at gøre. Det er tilfældet, da kursisterne får vigtig viden med hjem, der i sidste ende sikrer, at de kan håndtere den daglige drift på en ordentlig måde 

 

- Jean Kristensen, underviser på Teknik 1-kurset og Teknisk Chef hos Processing Danmark

 

Hvor: Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Hvornår: 1. oktober 2019

Tilmeldingsfrist: 20. september 2019

Tilmeldning efter tilmeldingsfrist kan ske til sekretariatet: Aqua Akademiet - Toldboden 3, 2. sal D - 8800 Viborg - 43524353 - kontakt@svommebad.dk - www.svommebad.dk