Temadag om vuggestue og børnehave - En styrket pædagogiske læreplan

Formål

Formålet med temadagen er primært den nye ramme for den pædagogiske læreplan ”en styrket pædagogisk læreplan.” Den nye ramme bygger videre på de seks læreplanstemaer fra den tidligere læreplan, men temaerne er blevet opdateret og udfoldet gennem ny lovgivning.

De nye krav og regler vil blive gennemgået og der vil blive afsat god tid til hvordan skolerne kan komme i gang med selve arbejdet gennem oplæg og introduktion til forskellige redskaber og værktøjer. Dette arbejde forstås af en konsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Den nye ramme for den pædagogiske læreplan skal være fuldt implementeret senest d. 1. juli 2020.

 

Målgruppe
Skoler, der driver vuggestue/børnehave og skoler, der overvejer at starte vuggestue/børnehave


Deltagerbetaling
200 kr. pr. deltager.

 

Dato og sted
Tirsdag 26. februar 2019 fra kl. 9.30 til 15.30 hos Danmarks Private Skoler, Ny Kongensgade 15, 3., 1472 København K

 

Tilmeldingsfrist
25. januar 2019


Foreløbigt program


9.30 – 9.45 Velkomst og formål med dagen v. Danmarks Private Skoler


9.45 – 10.15 Hvordan starter skolerne vuggestue/børnehave v. Danmarks Private Skoler

10.30 – 12.30 De nye krav og regler samt baggrunden for en styrket pædagogiske læreplan v. ekstern konsulent fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).


12.30 – 13.30 Frokost


13.30 – 15.20 Sådan arbejder skolerne med den pædagogiske lærerplan i praksis v. ekstern konsulent fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

 

15.20 – 15.30 Afrunding og tak for i dag

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier   Ny Kongensgade 15,3   1472 København K