Temadag og generalforsamling

ROAL og Nislevgård Efterskole inviterer til temadag om

 

Ordblindevenlig undervisning på tværs af grundskole, FGU og OBU

ROAL inviterer samtidig til generalforsamling.

 

Temadagen er målrettet lærere og læsevejledere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannel- serne, og den byder på oplæg og workshops fra praktikere, uddannelseskonsulenter og embedsfolk. Hvad indeholder ordblindevenlig undervisning, og hvordan bliver den organiseret og tilrettelagt på tværs af undervisnings- og uddannelsesområdet.

 

Klik her for at se dagens program

ROAL samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder - Rosenvangs Allé 49 - 8260 - Viby J - 87139542 - info@roal.dk