Temamøde om overvægt hos børn

 

Hvordan kan vi hjælpe overvægtige børn, og kan vi blive bedre til at forebygge, at så mange børn bliver overvægtige?

 

Tid & sted: Mandag den 27. marts kl. 13-16, Herlev Hospital, Det Store Auditorium, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

 

Mere om dagen

Statens Institut for Folkesundhed har på baggrund af data fra Databasen Børns Sundhed udarbejdet en ny rapport om overvægt blandt børn i en række kommuner i Region Hovedstaden.

 

I rapporten ses nærmere på, hvor mange børn der er overvægtige i første leveår og ved indskolingsundersøgelsen, og hvilke risikofaktorer der er for, at børnene er overvægtige. Vi præsenterer rapporten, og giver på baggrund af en ny afdækning overblik over de tilbud, der findes til overvægtige børn i regionen.

 

Endeligt går vi mere i dybden med erfaringerne fra Nordsjællands Hospital om deres tilbud til overvægtige børn samt samarbejdet med kommunerne herom.

 

Afslutningsvist vil der være mulighed for at diskutere de tal og erfaringer, som vi har hørt om, og hvordan vi bliver bedre til at forebygge overvægt allerede tidligt i livet.

 

Målgruppen for temamødet er politikere, ledere og medarbejdere indenfor børnesundhedsområdet fra kommunerne, almen praksis og Region Hovedstaden.

 

Tilmelding: Det er gratis at deltage.

Herlev Hospital, Det Store Auditorium - Herlev Ringvej 75 - 2730 - Herlev