Tendinopati og Columna

Tendinopati er hyppig henvendelsesårsag i almen praksis. Det kan udvikle sig til langvarige forløb til frustration for patient, - og indimellem også læge.

 

Kurset giver dig en opdatering inden for diagnostik, undersøgelsesteknik og behandling. Kurset består af en vekslen mellem teoretisk gennemgang af nyeste praksisrelevante viden om tendenopatier generelt og praktisk instruktion i undersøgelsesteknik samt øvelsesterapi indenfor specifikke tendinopatier, som f.eks faciitis plantaris og aschilles tendinit. Efter kurset vil du have viden om, hvilke tiltag patienten med fordel kan iværksætte hjemme for at bedre tilstanden.

 

Kurset giver en ligeledes en forståelse af collumnas funktion og dysfunktion, med fokus på, hvordan vi via anamnese og undersøgelse kan komme diagnose og behandling nærmere.

 

Teoretisk og praktisk gennemgang af præcis klinisk undersøgelsesteknik i forhold til differential diagnostik. Behandling, prognose og håndtering. Der tages udgangspunkt i de hyppigste ryglidelser som discus prolabs, degenerative ryglidelser, stenoser, olisteser, spondylartrit.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 2 dage.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Stine Tange, alment praktiserende læge

 

Tid & sted
26. - 27. september 2019, Hotel Hvide Hus - Aalborg
 

Tilmeldingsfrist

1. august 2019

 

Pris

Kr. 7.500PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134