Prøven i Teoretisk pædagogikum

I den nye pædagogikumordning lægges der vægt på skriveopgaver, der peger frem mod teopædopgaven. Samtidig offentliggøres temaerne for årets teopædopgave nu fra skoleårets start, så det bliver muligt at inddrage disse i både de almendidaktiske og de fagdidaktiske moduler i løbet af året. Det betyder også, at kandidat, vejledere og kursusledere løbende kan sætte undervisningsforløb og aktionslæringsprojekter i relation til teopædopgaven. 

 

Hvordan man som vejleder og kursusleder således kan arbejde med teopædopgaven som et tema i hele pædagogikumforløbet, lærer du mere om på kurset, hvor du også får indblik i teopædopgaven som genre. 

 

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - lund@sdu.dk