Program for dagen

Velkomst ved læringskonsulenterne

 

Idræt, krop og dannelse (oplæg)

  • Hvordan kan idræt og bevægelse understøtte arbejdet med skolens fag og formål?
  • Findes der en særlig form for ’kropslig dannelse’?
  • Idrætsfaget som dannelsesfag i en skoledag med daglig motion og bevægelse

   

Idrætsfaget i skolereformen (oplæg)

  • Aldersrelateret træningskoncept – alsidig udvikling og progression i fokus

  • Hvordan kan skoler og foreninger berige hinanden via samarbejde om den åbne skole?

  • Status på viden og erfaringer om, hvad der skal til og hvad der er svært, når skoler og foreninger samarbejder

   

Dannelse og didaktik - fra teori til praksis (praktisk workshop - husk idrætstøj)

Idrætter fra DGI og DIF giver eksempler på, hvordan teorien kan omsættes til praksis.

 

Lærerige øvelser som er sjove og udfordrende – og enkle at bringe ind i din idrætsundervisning.

 

Fælles afrunding og afslutning

 


Idrættens Hus Brøndby - Stadion 20 - 2605 - Brøndby - 43 26 26 26