Program for dagen

PROGRAM FOR DAGEN

 

09.30-09.45      Velkomst ved læringskonsulenterne

 

09.45-10.30      Oplæg om motivation og læring ved CeFU

 

10.30-11.30      Oplæg om bevægelse i undervisningen med inddragelse af pædagogisk/didaktiske
                        modeller og praksis ved KOSMOS

 

11.30-11.45      Pause

 

11.45- 12.15     Netværk

 

12.15-13.00      Frokost

 

13.00-14.00     Oplæg ved Dansk Skoleidræt om ”Bevæg udskolingen”– materialet og didaktikken præsenteres
                       og deltagerne afprøver det i praksis

 

14.00-15.15      Deltagerne arbejder i egen praksis

 

15.15-15.30      Fælles afslutning

 


Hotel Frederik II - Idagårdsvej 3 - 4200 - Slagelse - 58 53 03 22