Udskolingen i bevægelse - Vejle 18. januar 2018

Hvordan kan bevægelse bruges som et didaktisk og pædagogisk redskab i udskolingen?

 

KOM OG BLIV INSPIRERET til, hvordan I som team kan arbejde med bevægelse i udskolingen, hvor der skabes motivation, variation og elevinddragelse i praksis.

 

Temadagen giver forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med de tre begreber på forskellige måder og med forskellige tilgange.

 

Målet med temadagen er, at I som team bliver inspireret til at arbejde med bevægelse på en måske ny måde, som giver mening og er med til at kvalificere bevægelsen i udskolingen ud fra forskellige perspektiver.

 

Derudover får I mulighed for at dykke ned i jeres egen praksis og bruge den nye viden i jeres konkrete årsplaner, ugeplaner etc., så den kan anvendes direkte - på egen skole, og i egen årgang/klasse. I bliver præsenteret for tre oplæg, hvoraf de to også beskæftiger sig med praksis, så teorien omsættes til reel bevægelse.

 

ET DIDAKTISK PERSPEKTIV PÅ BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Claus Løgstrup Ottesen, lektor, UC SYD og det Nationale Videncenter KOSMOS.

 

Oplægget indkredser de udfordringer og ikke mindst muligheder, der kan være forbundet med at integrere bevægelse i den fagopdelte undervisning.

 

Oplægget præsenterer didaktiske redskaber, der systematiserer arbejdet med bevægelsesaktiviteter, så aktiviteterne inddrages meningsfuldt i forhold til den øvrige praksis i fagene.

 

ET PRAKTISK-DIDAKTISK PERSPEKTIV PÅ BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Torben Hansen og Signe Bøtter-Jensen, konsulenter ved Dansk Skoleidræt

 

Med afsæt i en række undersøgelser og praksiserfaringer tager oplægget afsæt i didaktiske ideer til, hvordan du som udskolingslærer kan arbejde med bevægelse i undervisningen, så den bliver meningsfuld for eleverne og for dig.

 

 

Der er forplejning hele dagen, og det er gratis at deltage.

 

  • 21. september 2017 i Aalborg
  • 16. november 2017 i Slagelse
  • 18. januar 2018 i DGI Huset Vejle
  • 15. marts 2018 DGI Huset København

 

Se program for dagen via linket til venstre i menuen

DGI Huset Vejle - Willy Sørensens Pl. 5 - 7100 - Vejle - 76 44 60 00