Unge på kanten den 7. - 8. september 2020

mandag den 7. september kl. 10.00

Autisme set indefra – forstået udefra
Autisme og Aspergers Syndrom bliver typisk beskrevet som et sæt mangler i forhold til almenprofilen. I de senere år er det dog blevet mere og mere tydeligt, at der er tale om anderledeshed frem for mangler, og at mennesker med autisme oplever "de andre" som noget afvigende m.h.t. kommunikation, social tænkning og logiske færdigheder.
Dette oplæg vil give en introduktion til autisme som en anderledes måde at være i og opleve verden.

Oplægsholderen, Christian Stewart-Ferrer, er aut. psykolog, specialist og supervisor med praksis i Odense. Han har i en del år arbejdet fuldtids med autister, har fremdeles mange autistiske klienter - og tilhører selv sin egen målgruppe, som han udtrykker det, idet han har diagnosen Aspergers Syndrom. Han er derfor i en unik position til at give en dobbeltbelysning på, hvad autisme er - og ikke er!

 


 

 

Mandag den 7. september kl. 10.50

Mindset og tilgang til unge på kanten
Betydningen af vores tilgang, perspektiv og forståelse af den unge.

Måden vi bliver set på og mødt, har stor betydning for måden vi ser på og forholder os til os selv. Oplægget vil inspirere til et udviklingsorienteret og samtidig analytisk perspektiv på unges udfordringer. Gennem en analytisk og nuanceret forståelse af den unges udfordringer i helt konkrete situationer og opgaver, får vi langt bedre redskaber til at arbejde udviklingsorienteret, end hvis vi tager udgangspunkt i overordnede etiketter som kan sættes på forskellige unge

 

Oplægsholderen, Jens Wibrandt er autoriseret psykolog og specialkonsulent og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har arbejdet inden for det specialpædagogiske skoleområde, inden for psykiatrien og revalideringsområdet, som forsker i pædagogisk psykologi og som konsulent i specialrådgivnings-organisationen Viso. Udover en solid specialpædagogisk baggrund, så arbejder han med den pædagogiske tilgang til testning som kaldes dynamisk assessment og med medieret læring som pædagogisk tilgang og træningsmetode. Han har gennem en årrække arbejdet selvstændig i Neuroguide.dk, hvor han fungerer som supervisor, foredragsholder, konsulent og underviser på en række åbne kurser om mennesker med diagnoser, specialpædagogik, træning og assessment. Han er fast konsultativ rådgiver og supervisor for flere ungdomsuddannelser, skoler og institutioner indsats i forhold til mennesker med indlærings- og udviklingsforstyrrelser.

 

 

 

 

Mandag den 7. september  kl. 11.30

På kant med skolelivet

Unge, uddannelsesdeltagelse og (mis)trivsel i et præstationsorienteret uddannelsessystem.

 

Oplægsholderen, Mette Pless er ansat som lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Her forsker hun i unges uddannelsesdeltagelse, engagement og skoleliv, samt overgange fra grundskolen og videre.
I hendes forskning har hun både fokus på den brede gruppe af unge og på de unge, som kæmper med skolelivet – fagligt og socialt. Aktuelt er hun involveret i et større forskningsprojekt, der undersøger Ny udsathed blandt unge. Læs mere om forskningsprojektet her: https://www.cefu.dk/emner/forskning-samarbejde/livsstil-og-sundhed/ny-udsathed.aspx

 

Mandag den 7. september  kl. 14.45

Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Shitstorme, hate speech, hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. Vi er alle en del af det store socialpsykologiske eksperiment, det er at leve i den digitale tidsalder med hidtil usete udfordringer for mennesker og for samfund.

Det digitale livs udfordringer vokser massivt med eksplosionen af smartphones og sociale medier.
Vi taler om det over middagsbordet og diskuterer det i medierne, men hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Vincent F. Hendricks diagnosticerer den digitale tids børnesygdomme og undersøger, hvordan vi med digital dannelse kan undgå, at børnesygdommene bliver til kroniske lidelser.

Indlægget er baseret på bogen Vincent F. Hendricks har skrevet sammen med Camilla Mehlsen - https://butik.information.dk/products/hvordan-bliver-vi-digitalt-dannede

 

Oplægsholderen, Vincent F. Hendricks er redaktør, professor i filosofi, forfatter, debattør og tv-vært

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesforbundet - Nørre Farimagsgade 15 - 1364, København K - Tlf. 70 70 27 22 info@ord15.dk