Unge på kanten den 7. - 8. september 2020

 

 

Tirsdag den 8. september kl. 09.00

Underviser, pas på dig selv! Kun sådan kan du være noget for andre!

 

Sådan tager du vare på dig selv i et arbejde med høje følelsesmæssige krav – hvordan undgår du at forråelse/distancering kommer i mellem dig og dine studerende? 

Som frontpersonale navigerer du i et krydspres mellem mange forskellige krav og forventninger. Dine egne. Din arbejdsplads’. Dine studerendes. Det kan være noget af en kabale at skulle få til at gå op – og den skal lægges om og om og om igen. Dit mentale overskud er afgørende for, hvordan og hvor godt du når de studerende. Og hvordan og hvor godt du bliver den ressource for dem, du gerne vil være. Hvor godt du lykkes som underviser.

Det handler om klarsyn: hvad er din kerneopgave? Hvordan får du enderne til at mødes mellem den undervisning og støtte, du gerne vil give. Og dine faktiske arbejdsforhold og prioriteringer. Mange sårbare unge bokser med en indre følelse af utilstrækkelighed eller en tvivl på dem selv. Hvordan du genkender og håndterer den måde, du bliver påvirket af de mange følelser på afspejler sig direkte i dit og dine kollegers sprog og handlen i hverdagen.

Svaret ligger i den måde, du kan bruge dit arbejdsfællesskab på. Og i hvordan arbejdsfællesskabet kan bruge dig i jeres fællesskab.

 

Oplægsholderen, Michael Danielsen er chefpsykolog, Wellbeing Institute. 
Michael er ekspert i at klæde fagpersoner på til at kunne møde hinanden i afmagt, løfte kolleger og forebygge forråelse.
Han har en praksisnær og erfaringsbaseret tilgang til at skabe en bedre kultur. En kultur hvor kerneopgaven er i centrum, fokus er på eleverne. Konceptet/metoden er gennemprøvet i en række fagmiljøer.

 

 

Tirsdag den 8. september kl. 11.00

Motiverende klasseledelse med fokus på psykisk sårbare elever

Elevgruppen i ungdomsuddannelserne er i stigende grad præget af forskellige former for mistrivsel og psykisk sårbarhed, fx stress, depression, angst og ADHD. Det stiller lærerne over for den vanskelige opgave at forholde sig til en gruppe af elever, som reagerer meget forskelligt på undervisningen, men som har det fællestræk, at de har svært ved at ”tage sig sammen”.
En måde at håndtere opgaven på er at udvikle lærernes klasseledelsespraksis, for det er især herigennem, at lærerne kan øge elevernes motivation og give dem støttende rammer for skolearbejdet.

Oplægget præsenterer praksisrettet teori om klasseledelse og en konkrete forslag til, hvordan lærere kan udvikle deres undervisningen med henblik på det, der er allervigtigst for sårbare elever: tydelighed, struktur og gode relationer.


Oplægsholderen Dorte Ågård 
er ph.d. og seniorrådgiver ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

 

  

 

 

Tirsdag den 8. september kl. 14.00

”…Man skal helst være succes….” – ungdomsliv i spændingsfeltet mellem præstationsangst og subtile forældreforventninger.

Klasseværelset er gået fra at være en øvebane til en præsationsarena. Man skal være ”fed” med vennerne, forældrenes forventinger er diffuse og de primære samtalepartnere er venner der som oftest har de samme spørgsmål og søger de samme svar som en selv. 
Oplægget vil forsøge at bringe os i øjehøjde med ungdomslivet i 2010erne, og give bud hvad det kunne indebære at være en god sekundær, metaintentionel voksen.

 

Oplægsholderen, Søren Østergaard er ph.d., leder af ”center for Ungdomsstudier” og forfatter til ”Ung i en præstationskultur”(2016) og ”Man skal helst værre en succes! (2017).

 

 

 

Uddannelsesforbundet - Nørre Farimagsgade 15 - 1364, København K - Tlf. 70 70 27 22 info@ord15.dk