Unge på kanten den 7. - 8. september 2020

Mandag kl. 13.45 - 14.30

 

1. Autisme - vejen og støtte til læring og vækst

I forlængelse af formiddagens keynote vil denne workshop fokusere på, hvordan man anvender sin nye viden i praksis: Hvordan man bedst hjælper mennesker med autisme med at lære og udvikle sig - og hvordan man undgår at stå i vejen!

 

Oplægsholder er Christian Stewart-Ferrer, som foruden sine psykologiske og autistiske kvalifikationer også er cand.mag., Dip.Ed., og tidligere gymnasielektor - samt mangeårig aikido-instruktør. Han har således en del både teoretisk viden og praktisk erfaring med pædagogik og læringsstøtte i f.t. dels autister, dels autismeløse.

 

2. Medieret læring og intelligente spørgsmål
-
 Veje til at styrke fundamentale processer i den unges tænkning, problemløsning og metakognition

 

 

Workshoppen vil inspirere til hvordan vi - gennem små ændringer i vores kommunikation og samspil med de unge – kan styrke læring, kognitiv udvikling og selvrefleksion. At være skarp handler ikke kun om medfødt intelligens, og siden Vygotski beskrev zonen for nærmeste udvikling, har vi vidst at samspil og kommunikation er afgørende for udvikling af højere mentale processer. Igennem et par øvelser og nogle væsentlige pointer fra teorien om medieret læring, vil workshoppen inspirere til at stille flere spørgsmål som aktiverer de unges uudnyttede eller svagt udviklede kapacitet og potentialer.

 

Oplægsholderen er Jens Wibrandt, som er autoriseret psykolog og specialkonsulent og har specialiseret sig i spændingsfeltet mellem neuropsykologi og pædagogisk psykologi. Han har arbejdet inden for det specialpædagogiske skoleområde, inden for psykiatrien og revalideringsområdet, som forsker i pædagogisk psykologi og som konsulent i specialrådgivnings-organisationen Viso. Udover en solid specialpædagogisk baggrund, så arbejder han med den pædagogiske tilgang til testning som kaldes dynamisk assessment og med medieret læring som pædagogisk tilgang og træningsmetode. Han har gennem en årrække arbejdet selvstændig i Neuroguide.dk, hvor han fungerer som supervisor, foredragsholder, konsulent og underviser på en række åbne kurser om mennesker med diagnoser, specialpædagogik, træning og assessment. Han er fast konsultativ rådgiver og supervisor for flere ungdomsuddannelser, skoler og institutioner indsats i forhold til mennesker med indlærings- og udviklingsforstyrrelser.

 

3. Ensomhed blandt unge – hvad ved vi om unge der føler sig ensomme?

Ensomhed er et markant problem blandt unge i dag. Den nyeste forskning peger på at mellem 8-13% af unge føler sig ensomme. Kortvarig ensomhed er ubehagelig, men ufarlig, mens langvarig ensomhed derimod er decideret sundhedsskadelig. Mennesker, der har følt sig ensomme over længere tid, sover dårligere, har et øget stressniveau, forhøjet blodtryk og lever ofte en inaktiv og usund tilværelse. Ensomhed påvirker også den unges faglige formåen og giver en øget risiko for frafald fra uddannelse.

Langvarig ensomhed påvirker den unges reaktionsmønstre og første skridt til at afhjælpe at unge føler sig ensomme er at have viden om de bagvedliggende mekanismer og kunne genkende tegnene på ensomhed og social mistrivsel.

Ventilen Danmark har over 20 års erfaring med at forebygge og afhjælpe ensomhed, ligesom vi formidler viden om problematikken og hvordan man kan forebygge og afhjælpe.

Ved oplægget her giver vi et overblik over den forskningsbaserede viden, samt vores praktiske erfaringer fra mødet med unge der føler sig ensomme.

 

Oplægholderen er Astrid Sandmark, projektleder i Ventilen Danmark

 

 

 

 

 

Mandag kl. 16.15 - 17.00

 

 

1. Medieret Læring og intelligente spørgsmål 

 - Som tidligere på dagen

  

2. Ensomhed blandt unge – hvad ved vi om unge der føler sig ensomme?
- Som tidligere på dagen

 

 

 

3. Alle de bevægelige dele i den digitale dannelse

Opfølgning på plenumoplæg tidligere på dagen

 

Oplægsholder er Vincent F. Hendricks, Redaktør, forfatter, debattør, tv-vært, professor i filosofi

 

 

 

 

Uddannelsesforbundet - Nørre Farimagsgade 15 - 1364, København K - Tlf. 70 70 27 22 info@ord15.dk