Unge på kanten den 7. - 8. september 2020

 

 

Tirsdag kl. 10:00 - 10:45

 

 

 

1. Trivsel i skolen - set fra headspaces vinkel

Vi oplever der er et stort behov for at styrke fællesskabet i klassen og på tværs af klasser. Ofte ser vi ’fællesskaber’, som primært er bygget op omkring præstation og perfektionisme eller som præges af magtkampe, hierarkier og klikedannelse. Samtidig møder vi unge, som mistrives, som føler, at de står alene med deres udfordringer, og som mangler fællesskaber, som favner det uperfekte og det, som er svært. Hvordan kan vi etablere flere af disse fællesskaber i klasse- og skoleregi?

 

Oplægsholder er Laura Nygaard er chefkonsulent og læringsfacilitator i headspace. Hun er også projektleder på ”Skolen for mental trivsel” – et projekt Det Sociale Netværk kører sammen med tre skoler rundt om i landet.

 

2. Hvordan tager underviseren vare på den unge med angst

Vi ved at 5 procent af folkeskoleeleverne udvikler alvorlig angst og en del af dem tager lidelsen med op i ungdomsuddannelserne. 
Mange er tilbageholdne og stille, og svære at opdage i timerne. Samtidig stilles der høje faglige krav, hvilket efterlader underviseren i en svær situation. Det kan ikke undgås at efterlade undervisningsmiljøet presses og relationen til eleven bliver ikke tilstrækkelig. At være opmærksom på og ligefrem identificerer angst, er et godt redskab for underviserne. At kvalificere undervisningen med afsæt i psyko-edukation, ved fx visualisering og eksternalisering er gode eksponeringsplaner.

I workshoppen, vil vi arbejde med forslag til den daglige undervisning.

 

Oplægsholder er Liselotte Rask, Pædagogisk konstitueret skoleleder ved Herrestrup skole og videnscenter

 

 

 

3. Fra ensomhed til fællesskab

Et stærkt og rummeligt fællesskab gavner alle unge og er den bedste forebyggelse af ensomhed. Derfor vigtigt at have fokus på de gruppedynamikker, der er blandt de unge og sikre at alle føler de har en plads i fællesskabet. I får her konkrete redskaber I kan bruge i jeres hverdag. Workshoppen er baseret på den nyeste forskning i unges ensomhed, mobning og gruppedynamikker mv. Samtidig har vi en praksisnær tilgang, da vi også trækker på vores erfaringer fra trivselsprogrammet Netwerk samt arbejdet I Ventilens lokale tilbud for unge, der føler sig ensomme.

 

Oplægholder er Astrid Sandmark, projektleder i Ventilen Danmark

 

 

Tirsdag kl. 13:00 - 13:45


1. Mere inspiration til motiverende klasseledelse


Workshoppen uddyber formiddagens oplæg ”Motiverende klasseledelse med fokus på psykisk sårbare elever” og præsenterer mere konkret inspiration til undervisere, bl.a. om hvordan man arbejder med at udvikle elevernes mestringsstrategier.

 

Oplægsholder er Dorte Ågård, ph.d., seniorrådgiver ved Aalborg Universitet

  

  

 

2. Hvordan tager underviseren vare på den unge med angst

Vi ved at 5 procent af folkeskoleeleverne udvikler alvorlig angst og en del af dem tager lidelsen med op i ungdomsuddannelserne.
Mange er tilbageholdne og stille, og svære at opdage i timerne. Samtidig stilles der høje faglige krav, hvilket efterlader underviseren i en svær situation. Det kan ikke undgås at efterlade undervisningsmiljøet presses og relationen til eleven bliver ikke tilstrækkelig. At være opmærksom på og ligefrem identificerer angst, er et godt redskab for underviserne. At kvalificere undervisningen med afsæt i psyko-edukation, ved fx visualisering og eksternalisering er gode eksponeringsplaner.

I workshoppen, vil vi arbejde med forslag til den daglige undervisning.

 

Oplægsholder er Liselotte Rask, Pædagogisk konstitueret skoleleder ved Herrestrup skole og videnscenter

 

 

 

3. Fra ensomhed til fællesskab

Et stærkt og rummeligt fællesskab gavner alle unge og er den bedste forebyggelse af ensomhed. Derfor vigtigt at have fokus på de gruppedynamikker, der er blandt de unge og sikre at alle føler de har en plads i fællesskabet. I får her konkrete redskaber I kan bruge i jeres hverdag. Workshoppen er baseret på den nyeste forskning i unges ensomhed, mobning og gruppedynamikker mv. Samtidig har vi en praksisnær tilgang, da vi også trækker på vores erfaringer fra trivselsprogrammet Netwerk samt arbejdet I Ventilens lokale tilbud for unge, der føler sig ensomme.

 

Oplægholder er Astrid Sandmark, projektleder i Ventilen Danmark

 

Uddannelsesforbundet - Nørre Farimagsgade 15 - 1364, København K - Tlf. 70 70 27 22 info@ord15.dk